Cenník ubytovania

Cenník ubytovania - študentské izby - študent:

Výška nájomného ŠD 1:

Ceny platné od 01. 09. 2017

/2-lôžková izba ................................................. 59,00 € /mesačne  

/3-lôžková izba ................................................. 56,00 € /mesačne     

prístelok .......................................................... 31,00 € /mesačne 

 

V prípade, ak študent chce predčasne ukončiť ubytovanie na ŠD (pred termínom dohodnutým v Zmluve o ubytovaní) je povinný doručiť vedúcej ŠD "Odstúpenie od zmuvy o ubytovaní". Pred podaním odstupenia od zmluvy o ubytovaní, študent musí mať vyrovnané všetky svoje podlžnosti (nájomné, škody).
VZOR - Odstúpenie od zmluvy o ubytovaní

V prípade, ak vznikol preplatok na nájomnom, študent požiada o vrátenie preplatku nájomného. Študent musí mať vyrovnané všetky svoje podlžnosti (nájomné, škody, podpísanú odchodku z domova, v poriadku odovzdanú izbu, vrátenú posteľnú bielizeň, kľúče, preukaz).
VZOR - Žiadosť o vrátenie preplatku nájomného

VZOR - Potvrdenie o ubytovaní

VZORY tlačív na stiahnutie nájdete: Správa účelových zariadení => Informácie

Poskytovanie krátkodobého ubytovania na ŠD 1 - hosťovské izby

Ubytovanie si treba dohodnúť vopred telefonicky na tel.čísle: 048/446 7619, alebo mailom na katarina.orlickova@umb.sk. Treba uviesť meno, priezvisko, mesto - obec trvalého bydliska 

a termín ubytovania / počet nocí/.

Ceny: 

zamestnanci UMB, pedagógovia ........................ 10,00 € / os / noc  
študenti UMB (externí)                ........................   9,00 € / os / noc
hostia (SR, zahraničie)               ........................ 12,00 € / os / noc

Ubytovanie je poskytované vo vyčlenenej lôžkovej kapacite, v 2-lôžkových izbách so sociálnym zariadením 
a v bunkovom systéme 2+2 so sociálnym zariadením. V prípade, že hosť chce byť sám na izbe, zaplatí za 2 lôžka.
Hosť sa môže ubytovať od 11,00 hod. do 24,00 hod., izbu opúšťa do 9,00 hod. v deň odchodu.

Poskytovanie krátkodobého ubytovania na ŠD 1 - študentské izby

Študent má možnosť krátkodobo ubytovať svojho hosťa na študentskej izbe maximálne na 2 noci dvakrát v jednom mesiaci. Podmienkou je vypísať si žiadosť o krátkodobé ubytovanie na študentskej izbe - tlačivo je na vrátnici ŠD, ktorá musí okrem iného obsahovať písomný súhlas všetkých spolubývajúcich na izbe. Žiadosť musí byť odovzdaná na vrátnici ŠD do 11:30 hod. v pracovný deň.
Cena ubytovania je 4 € za osobu/noc.