Plánuje sa rekonštrukcia internátov UMB pre EYOF 2022