Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Zásady uverejňovania príspevkov

  Zásady uverejňovania príspevkov

  Spracované pre potreby prispievateľov na základe rozhodnutia redakčnej rady Spravodajcu UMB Universitas Matthiae Belii.

   

  1. Technické parametre príspevkov: Textové príspevky zasielajte ako dokument programu Microsoft Word, typ písma Times New Roman, veľkosť písma: 12, riadkovanie 1,5. Tabuľkové prílohy možno zasielať aj ako dokument programu Microsoft Excel.
  2. Rozsah príspevkov: V príspevkoch je potrebné uviesť perex v rozsahu max. 500 znakov vrátane medzier, ktorý slúži ako úvod článku. Samotný príspevok by mal obsahovať max. 1800 znakov vrátane medzier. Rozsah je možné prekročiť v prípade významnej udalosti – výročia, mimoriadnych udalostí v živote fakulty, pracoviska. Prekročenie rozsahu je potrebné vždy konzultovať s redakciou Spravodajcu. Rozsiahle hodnotiace a štatistické správy pracovísk redakcia nebude uverejňovať. 
  3. Zasielanie príspevkov a príloh: Príspevky a fotografie (grafické prílohy) je možné zasielať priebežne elektronickou poštou, prípadne na CD nosiči na adresu redakcie vždy s uverejnením autora príspevku (meno, priezvisko, študent/zamestnanec, fakulta/pracovisko). Fotografie v najvyššej kvalite je potrebné zasielať ako samostatné prílohy napr. vo formáte raw, tiff, jpg, bmp, png a pod. (nie ako súčasť textového príspevku v MS Word). Je lepšie, ak prispievateľ zašle viac fotografií, z ktorých redakčná rada a externý grafik vyberú k príspevku max. 2 – 5 záberov v najlepšej kvalite (podľa rozsahu príspevku). V prípade, že poskytnuté fotografie nebudú kvalitné, edakčná rada si vyhradzuje právo ich neuverejniť.
  4. Uverejnenie príspevkov: Redakčná rada posúdi všetky zaslané príspevky a zaradí ich do príslušných rubrík. V prípade, že poskytnuté príspevky budú do redakcie zaslané po termíne uzávierky alebo ich už nebude možné zaradiť do aktuálneho čísla pre nedostatok miesta, redakčná rada si vyhradzuje právo posunúť ich uverejnenie do nasledujúceho čísla. Redakčná rada si vyhradzuje právo na gramatickú, štylistickú a formálnu úpravu dodaných príspevkov. Redakčná rada neuverejní príspevky, ktoré sú nejakým spôsobom nevhodné a ktoré morálne, etnicky alebo inak porušujú základné spoločenské normy.
  5. Periodicita vydávania: Spravodajca UMB Universitas Matthiae Belii vychádza ako trojmesačník. 
  6. Uzávierka príspevkov: Vždy uverejnená vo výzve na zasielanie príspevkov.
  7. Adresa redakcie:
   Redakcia Spravodajcu UMB
   Rektorát UMB
   Národná 12
   974 01 Banská Bystrica
   Telefón: 048/446 1175
   E-mail: spravodajca@umb.sk