Oddelenie právnych služieb a vnútornej kontroly

JUDr. Mária Karlíková

JUDr. Mária Karlíkovávedúca oddelenia právnych služieb a vnútornej kontroly

Telefón 048/446 1167   +421907706991E-mailmaria.karlikova@umb.skPracoviskoRektorát / Oddelenie právnych služieb a kontroly

Eva Guzlejová

Eva Guzlejováreferentka

Telefón 048/446 1133E-maileva.guzlejova@umb.skPracoviskoRektorát / Oddelenie právnych služieb a kontroly

Referát právnych služieb 

Mgr. Eva Detvaiová

Mgr. Eva Detvaiováprávnička

Telefón 048/446 1140   +421905727761E-maileva.detvaiova@umb.skPracoviskoRektorát / Oddelenie právnych služieb a kontroly

Referát kontroly

Ing. Božena Gehrerová

Ing. Božena Gehrerováreferentka petícií a sťažností

Telefón 048/446 1178E-mailbozena.gehrerova@umb.skPracoviskoRektorát / Oddelenie právnych služieb a kontroly

Referát ochrany osobných údajov a registratúrneho strediska

Ing. Jaroslava Šnajdarová

Ing. Jaroslava Šnajdarováreferentka ochrany osobných údajov a registratúrneho strediska

Telefón 048/446 1132E-mailjaroslava.snajdarova@umb.skPracoviskoRektorát / Oddelenie právnych služieb a kontroly