Horizont Európa

 

 

V rokoch 2021-2027 bude Európska komisia podporovať excelentné vedecko-výskumné projekty prostredníctvom programu Horizont Európa v nasledovných oblastiach:

 

zdroj: https://eraportal.sk/horizont-europa/

 

Bližšie informácie o jednotlivých pilieroch, ako aj o aktuálnych termínoch výziev počas dvojročných pracovných programov na roky 2021-2022, sú priebežne zverejňované na stránke www.eraportal.sk.

Chceli by ste pracovať na medzinárodných výskumných projektoch, ale nemáte partnerov alebo neviete, ako začať?

V prípade, že máte záujem o spoluprácu so zahraničnými partnermi na niektorej z výziev alebo o vstup do medzinárodného konzorcia, kontaktujte nás. Národný kontaktný bod nám priebežne zasiela ponuky na spoluprácu, ktoré radi prepošleme tvorivým výskumným pracovníkom.

Zároveň Vám vieme poskytnúť základnú orientáciu v programe Horizont Európa.

 

V prípade záujmu nás môžte kontaktovať:

Ing. Katarína Lukáčová

Univerzitný kontaktný bod pre Horizont Európa

katarina.lukacova@umb.sk , kl. 6224