Aj naša univerzita víta väčšiu zodpovednosť VŠ za kvalitu štúdia