Po sedemnástich rokoch existencie si v druhom pilieri sporí 1,75 milióna sporiteľov, ktorí majú na účtoch takmer 12 miliárd eur. Väčšina z nich pritom nevyužíva potenciál, ktorý im sporenie na dôchodok ponúka. Často z nevedomosti alebo lenivosti.

Text: Jozef Tvardzík Ilustračné foto: Adobe Stock

Do konca februára dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) rozošlú výpisy z osobného dôchodkového účtu, v ktorom klientov informujú, ako sa ich úsporám vlani darilo. Nebude to príjemný pohľad. Bez ohľadu na to, či ste si sporili v akciových, indexových, zmiešaných alebo v dlhopisových fondoch, minulý rok ste skončili v strate. Na vlastnej koži ste pocítili bežné efekty pohybov na finančných trhoch. Hlavný problém druhého piliera však je, že zákon o dôchodkovom sporení sa doteraz menil 35-krát. Je preto pochopiteľné, že sporiteľ, ktorý sa o svoj druhý pilier nezaujímal, ho nemusí mať nastavený optimálne.

1. Ako zistím, v akej DSS si sporím na dôchodok?

Najrýchlejšie na pravidelnom ročnom výpise DSS. Tento rok by ste ho mali dostať v najbližších týždňoch. Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu, ktorá zbiera odvody sporiteľov (napríklad zo mzdy) a následne časť z nich preposiela déeseskám.

V súčasnosti na Slovensku pôsobí päť dôchodkových správcovských spoločností, a to Allianz, Uniqa, NN, VÚB Generali a 365.life. Novým hráčom na trhu bude Kooperativa, ktorá koncom decembra oznámila, že kupuje 365.life so 125-tisíc klientmi.

2. Ako postupovať pri výbere DSS?

Od 1. mája 2023 bude vstup do druhého piliera povinný pre všetkých mladých ľudí vstupujúcich na trh práce. Pri výbere DSS sa treba zamerať najmä na to, aby indexové fondy, ktoré ponúka, boli zamerané na globálny akciový trh. Naopak, poplatky za správu a zhodnotenie úspor netreba porovnávať, pretože vychádzajú zo zákona a vo všetkých DSS sú rovnaké.

Vzhľadom na 17-ročnú históriu druhého piliera a jedenásť rokov existencie indexových fondov je vhodné pri výbere DSS posúdiť dlhodobú výkonnosť fondov. Aj keď ich výsledky v minulosti nie sú garanciou budúcej výkonnosti, ide o dobrý indikátor toho, ako je DSS úspešná pri zhodnocovaní peňazí sporiteľov. Zhodnotenie fondov nájdete napríklad na webovej stránke Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS).

3. Môžem si ročný výpis pozrieť aj online?

Každá z piatich slovenských DSS umožňuje online prístup k osobnému dôchodkovému účtu. Po prihlásení na online účet sporiteľ uvidí stav na svojom účte a príspevky, ktoré zaplatil.

Na registráciu a prihlásenie na dôchodkový účet treba číslo zmluvy, prípadne ročné číslo. Je uvedené v zmluve, na každom ročnom výpise z dôchodkového účtu sporiteľa alebo sa dá zistiť priamo v dôchodkovej spoločnosti (napríklad telefonicky). Ak sporiteľ heslo zabudol, môže si ho dať opätovne vygenerovať pri prihlasovaní na účet.

4. Čo si všímať po otvorení ročného výpisu?

Výpis z účtu je personalizovaný podľa toho, v akej sporiacej či výplatnej fáze sa sporiteľ nachádza. Obsahuje informáciu o pohyboch na účte, zhodnotení a aktuálnom zostatku ku dňu výpisu. Zároveň obsahuje informácie o scenároch, v akej výške môže sporiteľ očakávať výšku svojho dôchodku z druhého piliera.

„Vzhľadom na objem a význam zmien v druhom pilieri v roku 2023 sa výpisy z účtu budú posielať v tomto roku až do konca februára,“ upozorňuje predseda predstavenstva ADSS Miroslav Kotov. Poukazuje na novelu zákona o druhom pilieri, ktorá bola prijatá koncom minulého roka.

Výpis bude obsahovať dôležitú informáciu, aký vplyv na sporenie klienta má predvolená investičná stratégia a či sa ho bude týkať presun úspor od júla tohto roka. Sporitelia môžu požiadať o zaslanie výpisu z účtu elektronicky alebo si vybrať si frekvenciu doručovania. Bude to pre nich zásadný dokument.

5. V čom spočíva novinka v podobe predvolenej investičnej stratégie?

Začne platiť od mája 2023. Je to štátom odporúčaný spôsob, ako si sporiť na dôchodok, čím sa majú zmenšiť škody, ktoré ľuďom vznikli po presune dôchodkových úspor do dlhopisových fondov v roku 2013 za vlády Roberta Fica (Smer-SD). Väčšina sporiteľov si peniaze v garantovaných (dlhopisových) fondoch nechala, čím prišli o výnosy, ktoré prinášali indexové a akciové fondy.

Pre nových sporiteľov bude predvolená stratégia automatická, existujúcim sporiteľom do 54 rokov (narodení v roku 1969 a neskôr), ktorí od roku 2013 neurobili v sporení žiadnu zmenu, dôchodkové spoločnosti presunú z dlhopisov do indexových fondov (ročne štyri percentá majetku). Presun sa začne v júli a môže trvať do konca roku 2025 (teoreticky až do roku 2027).

Sporiteľom, ktorí sú starší ako 54 rokov a rovnako neurobili od roku 2013 žiadnu zmenu, sa majetok nebude presúvať, ale do akciových alebo indexových fondov budú smerovať nové príspevky. Predvolenú investičnú stratégiu ešte len zverejnia DSS na svojom webe a zrejme bude súčasťou žiadostí o presun úspor či informácií, ktoré budú DSS posielať s ročným výpisom.

6. Čo ak nebudem súhlasiť s predvolenou investičnou stratégiou?

Môžete sa z tejto povinnosti vyviazať, ak DSS informujete, že chcete zostať v garantovanom (dlhopisovom) fonde. Ideálne e-mailom alebo listom, ale spôsob ešte upresní DSS vo výpise. Ak sa sporiteľ neozve, od 1. júla sa jeho majetok bude postupne presúvať.

7. Aké sú poplatky v druhom pilieri?

Od začiatku tohto roka sa poplatok za správu zvýšil z aktuálnych 0,3 percenta ročne na 0,45 percenta z priemernej čistej hodnoty majetku. Od roku 2023 bude počas dvoch rokov klesať až na 0,4 percenta. Od nového roka sa zároveň zrušil poplatok za vedenie účtu, ktorý bol vo výške jedného percenta z každého príspevku. Zrušila sa aj odplata za zhodnotenie vo všetkých fondoch, ktorá bola vo výške 10 percent z objemu zhodnotenia.

8. Koľko odvádzam z platu do druhého piliera?

Pre sporiteľov v druhom pilieri sa 18-percentné povinné odvody na dôchodkové poistenie v nasledujúcich dvoch rokoch rozdeľujú tak, že 12,5 percenta ostáva v Sociálnej poisťovni a 5,5 percenta putuje na účet sporiteľa v DSS. V rokoch 2023 a 2024 bude výška príspevku do druhého piliera 5,5 percenta hrubej mzdy, v rokoch 2025 a 2026 to bude 5,75 percenta a od roku 2027 šesť percent.

9. Ako dopadlo zhodnotenie dôchodkových fondov za minulý rok?

V strate skončili všetky fondy. Dlhopisové fondy stratili od štyroch do desať percent. Výrazne horšie dopadli sporitelia v negarantovaných fondoch. Ich straty sa pohybovali na od 10,78 percenta do 24,89 percenta.

Po započítaní rekordne vysokej inflácie klesla reálna kúpna sila penzijných úspor ešte výraznejšie. Sporenie na dôchodok je však dlhodobá záležitosť a poklesy sú súčasťou investovania, s ktorou treba počítať.

10. Ako zmeniť DSS?

Doteraz tento proces fungoval tak, že v Sociálnej poisťovni si sporiteľ najprv vyžiadal akceptačný list. S novou DSS podpísal zmluvu v pobočke alebo online a priložil akceptačný list. V zmluve uviedol aj fond, v ktorom si chce sporiť. Hneď po tom, ako Sociálna poisťovňa proces akceptovala, previedla pôvodná DSS zostatok na dôchodkovom účte klienta na jeho účet v novej DSS.

Od januára sa táto administratíva odstránila. Na prestup už nie je potrebný akceptačný list zo Sociálnej poisťovne. Sporiteľovi stačí, ak vyplní takzvanú prestupovú zmluvu v inej DSS, ktorú môže uzavrieť na pobočke alebo online, čo je záležitosť niekoľkých minút.

Obmedzenie spočíva v možnej frekvencii prestupov. Prestup do inej DSS je možný najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa posledného prestupu alebo po uplynutí jedného roka odo dňa uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

11. Je možné posielať extra peniaze ako dobrovoľný príspevok do druhého piliera?

Áno. Túto možnosť si sporiteľ môže dohodnúť pri podpise zmluvy s déeseskou alebo k nej neskôr uzatvoriť dodatok. Od 1. mája 2023 bude možné dobrovoľné príspevky platiť aj bez uzavretia dodatku k zmluve. Každý sporiteľ si tak bude môcť príspevky začať posielať bez dodatočnej administratívy v ľubovoľnej výške a frekvencii.

12. Oplatí sa mi posielať na dôchodkový účet napríklad 50 eur navyše ako dobrovoľný príspevok?

Dobrovoľné príspevky v druhom pilieri nie sú daňovo zvýhodnené. „Odporučil by som pracujúcim ľuďom, ktorým do druhého piliera idú povinné príspevky z ich mzdy, aby tých 20 alebo 50 eur posielalo na iný investičný účet (cez brokera), prípadne ich alokovali do iného investičného produktu (ponúkaný cez obchodníka s cennými papiermi alebo správcovskú spoločnosť),“ uvádza ekonóm a prodekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Michal Mešťan.

13. Ak mám 36 rokov a úspory v dlhopisovom garantovanom fonde, je vhodný čas na ich presun do indexových fondov? Naraz alebo postupne?

Vzhľadom na aktuálnu situáciu na finančných trhoch ekonóm Michal Mešťan neodporúča okamžitý presun všetkých úspor. Sporiteľ by mal zvoliť postupný presun, pričom rýchlosť presunu závisí od veku a od objemu úspor, ktoré plánuje presúvať. Mladší ľudia s menšou nasporenou sumou môžu zrealizovať presun úspor rýchlejšie napríklad v horizonte šiestich až 12 mesiacov, pri starších ľuďoch s vyššou nasporenou sumou je vhodnejší horizont 12 až 24 mesiacov. „Určite by však mali okamžite všetky nové príspevky smerovať do indexového fondu,“ dodáva Mešťan. Presun úspor z dlhopisových do indexových fondov automaticky rieši preddefinovaná investičná stratégia, ktorá začína platiť od mája tohto roka. Sporitelia, ktorých sa nebude týkať, o ňu budú môcť požiadať.

----

Výkon fondov druhého piliera v roku 2022

Fond - Zhodnotenie (%)

Uniqa - Dlhopisový -3,91

Allianz - Garant (dlhopisový) -7,07

365.life - Dlhopisový -7,77

VÚB Generali - Klasik (dlhopisový) -8,39

NN - Solid (dlhopisový) -9,58

Uniqa - Akciový -10,78

NN - Harmónia (zmiešaný) -12,80

NN - Index Global -12,84

Allianz - Progres (akciový) -13,17

VÚB Generali - Profit (akciový) -13,23

VÚB Generali - Index -13,88

Uniqa - Indexový -14,00

VÚB Generali - Smart (zmiešaný) -14,07

365.life - Indexový -14,28

NN - Harmónia (zmiešaný) -14,49

NN - Dynamika (akciový) -14,75

NN - Rešpekt ESG (akciový) -15,28

365.life - Akciový -24,89

PRAMEŇ: ORANŽOVÁ OBÁLKA

----

PRI VÝBERE DSS SA TREBA ZAMERAŤ NAJMÄ NA TO, ABY INDEXOVÉ FONDY, KTORÉ PONÚKA, BOLI ZAMERANÉ NA GLOBÁLNY AKCIOVÝ TRH

SPORITEĽOM NAD 54 ROKOV SA MAJETOK Z DLHOPISOVÝCH FONDOV DO INDEXOVÝCH PRESÚVAŤ NEBUDE, PÔJDU DOŇ LEN NOVÉ PRÍSPEVKY