Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Chcem ísť študovať

  Čo musíš spraviť, ak chceš ísť študovať cez program Erasmus?

  1. Sleduj stránky Referátu pre medzinárodnú spoluprácu (RMS UMB), aby si nezmeškal/la termíny aktuálnej výzvy.
  2. Vyplň si online prihlášku a nezabudni priložiť všetky potrebné prílohy a uviesť správne osobné údaje a kontakty.
  3. Po úspešnom výberovom konaní Ťa nominujeme na zahraničnú vysokú školu, ktorú si si zvolil/a zo zoznamu partnerských vysokých škôl. Inšpirovať sa môžeš skúsenosťami našich študentov z mobilít.
  4. Zahraničná vysoká škola Ťa následne sama kontaktuje a pošle Ti potrebné inštrukcie a dokumenty, ktoré musíš vyplniť, aby Ti mohli vystaviť akceptačný list. V ňom sa dozvieš veľa potrebných a praktických informácií k svojmu pobytu.
  5. Akceptačný list zašleš na náš referát a vyplníš podľa pokynov online Zmluvu o štúdiu ( Learning Agreement) alebo si stiahni Erasmus App, kde v online dokumente uvedieš predmety zvolené na zahraničnej vysokej škole. Pre splnenie podmienok grantu je potrebné priniesť si minimálne 20 kreditov. Inštrukcie k vyplneniu online Learning Agreement nájdeš v prílohách tejto stránky, zároveň však musíš dodržať aj porces stanovený na tvojej fakulte.
  6. Aby si proces dodržal/a a aby si si na zahraničnej VŠ vybral/la vhodné predmety a správne vyplnil/la Zmluvu o štúdiu (Learning Agreement), je potrebné výber konzultovať s katedrovým Erasmus koordinátorom alebo iným stanoveným spôsobom.
  7. S katedrovým koordinátorom alebo so svojou študijnou referentkou prekonzultuješ aj prípadnú potrebu Individuálneho študijného plánu, o ktorý máš právo počas Erasmus mobility požiadať. V niektorých prípadoch môže byť IŠP povinný a preto je potrebné si toto preveriť vopred. Ohľadne IŠP sa obráť na študijné oddelenie svojej fakulty.
  8. Pred vycestovaním je potrebné uzatvoriť cestovné poistenie s obsahom uvedeným v článku o poistení vo Finančnej zmluve (odporúčame www.erapo.sk alebo www.studujcestuj.sk). Kópiu zakúpenej poistnej zmluvy a kópiu Európskeho preukazu poistenca k lekárovi dodáš (len študenti, ktorí majú poistenie v EU majú preukaz EU poistenca)  na náš referát spolu s ostatnými podkladmi k mobilite (Akceptačný list, Zmluva o štúdiu).
  9. Po doručení všetkých potrebných dokumentov Ti pripravíme Finančnú zmluvu, ktorú vyplníš a doručíš nám jej dve  vyhotovenia  s tvojim originál podpisom. Je možné, že máš nárok aj na navýšnie k základnej sadzbe, (klikni pre info) alebo na zelené cestovné. Podmienky si prečítaj a prípadne nám k zmluve poskytni potrebné potvrdenia. Následne Ti budú vyplatené finančné prostriedky. 
  10. Na záver nezabudni vyplniť povinný jazykový test tzv. OLS, na ktorý od nás dostaneš pozvánku mailom keď nám doručíš Finančnú zmluvu. Licenciu o jeho vyplnení nám odošli obratom alebo na to nezabudni pri ukončení svojej mobility. Kompletné podklady k odchodu by mali byť predložené na našom referáte minimálne 5 pracovných dní pred začiatkom tvojej mobility. Potom Tvoj Erasmus+ pobyt môže začať! 

  Povinnosti študenta počas mobility

  Po príchode na zahraničnú vysokú školu je študent povinný zaevidovať akékoľvek zmeny v študijnom pláne v Zmluve o štúdiu (Learning Agreement – časť During mobility). Vyplnenú a podpísanú Zmluvu o štúdiu pošle študent emailom neodkladne na Referát pre medzinárodnú spoluprácu do 5 týždňov od začiatku semestra.

  Povinnosti študenta po mobilite

  Po ukončení mobility je študent povinný doručiť na Referát pre medzinárodnú spoluprácu  nasledovné:

  1.  Potvrdenie o dĺžke štúdia/stáže, kde dni tvojho ERASMUS+ pobytu by mali sedieť s obdobím, na ktoré sme ti uhradili grant. Túto informáciu nájdeš vo svojej Finančnej zmluve. V pípade, že tvoj pobyt bol kratší o viac ako 5 dní, budeme ťa musieť požiadať o vrátenie pomernej časti grantu za kažý ďalší chýbajúci deň. (6ty a prípadne ďalšie)

  2. Výpis výsledkov štúdia (Transcript of Records), ktorý ti vystaví hosťujúca inštitúcia

  3. Licencia o vyplnení OLS testu, ktorý si robil/a  už niekedy na začiatku svojho pobytu.

  4. Na základe emailovej výzvy študent vyplní do 30 dní od ukončenia štúdia online správu prostredníctvom Mobility Tool. Email s výzvou by mal mať odosielateľa DIGIT-EUSURVEY@nomail.ec.europa.eu . Prosím, skontroluj si aj priečinok nevyžiadanej pošty (Spam). V prípade potreby vyplní študent jazykový test OLS (pri dosiahnutí úrovne C1 a C2 v úvodnom teste a pri pobytoch v rámci projektu KA107 sa OLS jazykový test nevypĺňa).

  5. Ak si využil bonus na zelené cestovanie, nezabudni nám zaslať alebo doniesť cestovné lístky z cesty na mobilitu tam i späť, prípadne nám ich prepošli v elektronickej forme.

  Koordinátorky odchádzajúcich (outgoing) študentov

  Ekonomická fakulta UMB, Fakulta medzinárodných vzťahov a politických vied UMB

   

  Mgr. Jana Prašovskáreferentka

  Telefón 048/446 6723E-mailjana.prasovska@umb.skPracoviskoRektorát / Referát medzinárodnej spolupráce

  Filozofická fakulta UMB

  Mgr. Margaréta Krkošová

  Mgr. Margaréta Krkošováreferentka

  Telefón 048/446 6728, 7414E-mailmargareta.krkosova@umb.skPracoviskoRektorát / Referát medzinárodnej spolupráce
   

  Fakulta prírodných vied UMB

  Mgr. Viera Pavlovičová

  Mgr. Viera Pavlovičováreferentka

  Telefón 048/446 6727, 7439E-mailviera.pavlovicova@umb.skPracoviskoRektorát / Referát medzinárodnej spolupráce
   

  Pedagogická fakulta UMB, Právnická fakulta UMB