Prihláška

Aktuálna výzva na prihlasovanie

Milé študentky, milí študenti,

radi by sme Vás informovali, že z dôvodu zrušenia niekoľkých plánovaných pobytov otvárame dodatočné prihlasovanie na štúdium alebo stáž v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus na akademický rok 2021/2022 a letný semester 2020/2021. Všetky informácie o programe a prihlášku nájdete na týchto stránkach.

Prihlášku je potrebné predložiť do 15. Apríla 2021. Akceptujeme len kompletné prihlášky. 

 

Motivačný list v cudzom jazyku, pre každú univerzitu zvlášť (max na 1 A4 / pre každú univerzitu) *
Životopis *
Výpis výsledkov štúdia z predchádzajúceho akademického roka/semestra (neplatí pre študentov prvého ročníka)
Potvrdenie o jazykových znalostiach
Potvrdenie o členstve v študentskej organizácii (ak sa to na Vás vzťahuje)