Mgr. Viera Pavlovičová

Mgr. Viera Pavlovičová

Mgr. Viera Pavlovičováreferát pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 0484467439E-mailviera.pavlovicova@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Prodekan pre medzinárodnú spoluprácu