Mgr. Viera Pavlovičová

Mgr. Viera Pavlovičová

Mgr. Viera Pavlovičováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 0484467439E-mailviera.pavlovicova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie