Mgr. Jana Hubáčeková

Mgr. Jana Hubáčeková

Mgr. Jana Hubáčekováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

E-mailjana.hubacekova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie