Pedagogická fakulta UMB

Prodekanka pre vedu, výskum a umenie


doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.

doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.docent

Telefón 048/446 4228E-maillada.kaliska@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Katedra psychológie PDF


Referentka pre vedu, výskum a umenie

Mgr. Miroslava Fudorováreferent pre riadenie kvality vzdelávani

Telefón 048/446 4229E-mailmiroslava.fudorova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Prodekan pre vedu, výskum a umenie