Pedagogická fakulta UMB

Prodekanka pre vedu, výskum a umenie


Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.profesor

Telefón 048/446 4228, 4853E-mailbeata.kosova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Katedra elementárnej a predš. pedagogiky PDF


Referentka pre vedu, výskum a umenie

Mgr. Miroslava Fudorová

Mgr. Miroslava Fudorováreferent pre vedu a výskum

Telefón 048/446 4229E-mailmiroslava.fudorova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Prodekanka pre vedu, výskum a umenie