doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.

doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.

doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.docent, prodekan pre vedu a výskum

Telefón 048/446 4228E-maillada.kaliska@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Katedra psychológie PDF
Ďalšie pracoviskáPedagogická fakulta / Prodekanka pre vedu, výskum a umenie - prodekan pre vedu a výskum