Podcast s historikom doc. PhDr. Marekom Syrným, PhD. o posledných vojnových dňoch v Prahe