Dávid Jakub, chlapec, ktorý pomáha rómskym deťom rozvíjať ich talent

Dávid Jakub, chlapec, ktorý pomáha rómskym deťom rozvíjať ich talent

[03.07.2021; aktuality.sk; Publicistika; 11:00; Bystriny]

Vo svojej rodine je jediný Róm. Bol jediný rómsky študent počas navštevovania gymnázia v Sobranciach, a je aj jediným Rómom na svojej ulici. Rodičia si ho adoptovali z detského domova, keď mal rok a postarali sa mu o krásne detstvo, počas ktorého mu nič nechýbalo. Dnes to vracia deťom, ktoré toľko šťastia nemali.

Nikdy nezažíval rasizmus, no uvedomuje si, že deti z vylúčených komunít to majú zložitejšie. Preto sa rozhodol pomôcť im a pridal sa do občianskeho združenia Nádej deťom, ktoré sa takýmto deťom venuje. Minulý rok získal za svoje zásluhy ocenenie Dobrovoľník roka, ktoré ho utvrdilo v tom, že jeho činnosť má zmysel.

Tvrdí, že keď človek robí niečo od srdca, výsledky sa dostavia samé: „Rómske - ale aj nerómske deti - nevnímajú len to, čo človek hovorí ale predovšetkým to, čo robí. Získať si u nich rešpekt je jednoduché. Netreba sa povyšovať, netreba zvyšovať hlas - ale brať ich ako seberovných. Mojou najväčšou motiváciou je, keď vidím, že aj vďaka mne našli zameranie, ktoré ich baví a chcú sa mu v budúcnosti venovať.“

Poslúcha intuíciu

„Na sociálnej sieti som našiel, že európska dobrovoľnícka služba hľadá niekoho do integračnej škôlky vo Varšave. Prihlásil som sa a prijali ma. Tam som v jednej škôlke robil asistenta učiteľke, riaditeľke a niekedy aj školníkovi. Užil som si multikultúrne prostredie, pretože som býval so Španielom, Gruzínkou a Bieloruskou, čo ma ako človeka posunulo. Naučil som sa byť tolerantnejším a získal som väčší rozhľad. Po návrate som začal študovať medzinárodné vzťahy na Univerzite Mateja Bela. Zo Sobraniec som sa presťahoval do Banskej Bystrice.“

V roku 2019 bol na bystrickom Námestí SNP pochod za Jána a Martinu, ktorého sa Dávid zúčastnil. Poslednou rečníčkou bola Jolana Nátherová, ktorá sa vyše dvadsaťpäť rokov venuje komunitnej práci s rómskymi deťmi, ktorá spolu s manželom získala za svoju celoživotnú činnosť ocenenie Biela vrana 2020. Dávid celý svoj život dáva na intuíciu, zatiaľ ho vždy doviedla na správne miesta. Poslúchol ju aj tentokrát a po skončení podujatia Jolanu oslovil. Hneď na ďalší deň si dohodli stretnutie.

„Vysvetlila mi, že s manželom vedú v Sásovej združenie Nádej deťom a venujú sa marginalizovaným komunitám od predškolského veku až po dospelosť. Rozhodol som sa k ním pridať. Po prednáškach viedli moje kroky priamo do Sásovej, kde som zostával až do večera. Neskôr som deti spoznal lepšie, navštívil som aj ich rodiny. V lete sme pre nich zorganizovali športový deň - pripravili rôzne aktivity, za ktoré dostávali ako odmenu lízanku. Keď sme im doniesli sirupovú vodu, začali si do nej tie lízanky namáčať, aby boli ešte sladšie - mali z toho obrovskú radosť. Vtedy sa vo mne niečo zlomilo. Pochopil som, ako málo im stačí ku šťastiu aj to, že im chcem pomôcť, aby mali dôvody na radosť aj v budúcnosti.“

„Tancom k sebe“

Začal teda deti doučovať v troch rôznych skupinách podľa veku. Pomáhal im so všetkým - od matematiky, cez angličtinu až po to, ako správne prezentovať pred publikom. Najviac ho potešilo, keď mu neskôr zreferovali, že dostali v škole jednotku alebo napísali výborný sloh.

Jolana mu povedala, že viacerých z nich motivoval pokračovať v štúdiu na strednej škole. Okrem vzdelávania sa Dávid angažoval aj v projekte „Tancom k sebe“, kedy v združení nasadili a namontovali veľké zrkadlá, pred ktorými mohli deti nacvičovať nové choreografie.

„Počas pandémie sme sa nemohli stretávať osobne, takže som ich doučoval online. S deťmi, ktoré nemajú prístup k internetu, som si zavolal. Majú to naozaj ťažké, veľa ľudí si neuvedomuje v akých podmienkach musia vyrastať. Nemám rád, keď nedostanú to, čo im patrí – vzdelanie. Chcem im ukázať, že majú vo svete rovnaké miesto ako nerómske deti. Veľakrát je to ťažké, pretože im chýba motivácia alebo vyrastajú v prostredí, kde nemajú žiaden vzor,“ dodáva Dávid.

Občianske združenie Bystriny buduje sieť, ktorá prepája aktívnych občanov a iniciatívy po celom Slovensku. Séria malých-veľkých príbehov platformy Bystriny pripomína, že i zdanlivo drobné a často prehliadané aktivity posúvajú našu krajinu k lepšiemu.


https://www.aktuality.sk/clanok/904403/david-jakub-chlapec-ktory-pomaha-romskym-detom-rozvijat-ich-talent/