Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Prodekan pre medzinárodné vzťahy

doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.docent

Telefón 048/446 1223E-mailjaroslav.usiak@umb.skPracoviskoFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Katedra bezpečnostných štúdií FPVaMV

Referentka

Mgr. Lívia Kubičinová

Mgr. Lívia Kubičinovásekretárka dekana

Telefón 048/446 1222E-maillivia.kubicinova@umb.skPracoviskoFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Sekretariát dekana