Jana Miková

Jana Miková

Jana Mikováreferentka pre medzinárodné vzťahy

Telefón 048/446 1611E-mailjana.mikova@umb.skPracoviskoFakulta polit.vied a medzinárod.vzťahov / Prodekan pre medzinárodné vzťahy