Kontakty - Študijné oddelenia

Vážené študentky, vážení študenti,

vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu Vás žiadame, aby ste pri komunikácii so študijným oddelením využívali e-mailovú komunikáciu.

Ďakujeme za pochopenie.

Prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality

Čoskoro bude uvedený kontakt.

 

Rektorát UMB 

Referát prorektora pre pedagogickú činnosť

Mgr. Katarína Babeľováreferentka prorektora pre pedagogickú činnosť

Telefón 048/446 1121   +421918802085E-mailkatarina.babelova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality

Mgr. Monika Luptákováreferentka prorektora pre pedagogickú činnosť

Telefón 048/446 1121E-mailmonika.luptakova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality