Kontakty na koordinátorov

Aktuálni koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami:

doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.odborný asistent s PhD.

Telefón 048/446 2014E-mailradoslav.koziak@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra verejnej ekonomiky a RR EF

PaedDr. Mária Badinská, PhD.odborný asistent, PhD.

Telefón 048/446 1511E-mailmaria.badinska@umb.skPracoviskoFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie

doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.docent

Telefón 048/446 7131E-mailludovit.trajtel@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Katedra informatiky FPV
Mgr. Jana Daubnerová, PhD.

Mgr. Jana Daubnerová, PhD.odborný asistent

Telefón 048/446 7558E-mailjana.daubnerova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Katedra telesnej výchovy a športu
doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.docent

Telefón 048/446 4755E-mailvlasta.belkova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Katedra pedagogiky a andragogiky PDF

JUDr. Lucia Petríková, PhD.odborný asistent

Telefón 048/446 3235E-maillucia.petrikova@umb.skPracoviskoPrávnická fakulta / Katedra občianskeho a pracovného práva