Kontakty na koordinátorov

Aktuálni koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami:

prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD.

prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD.profesor

Telefón 048/446 2168E-mailgabriela.korimova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra verejnej ekonomiky a RR EF
PaedDr. Mária Badinská, PhD.

PaedDr. Mária Badinská, PhD.odborný asistent, PhD.

Telefón 048/446 1511E-mailmaria.badinska@umb.skPracoviskoFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie
doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.

doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.docent

Telefón 048/446 7131E-mailludovit.trajtel@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Katedra informatiky FPV
Mgr. Jana Daubnerová, PhD.

Mgr. Jana Daubnerová, PhD.odborný asistent

Telefón 048/446 7558E-mailjana.daubnerova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Katedra telesnej výchovy a športu
doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.docent

Telefón 048/446 4755E-mailvlasta.belkova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Katedra pedagogiky PDF
Mgr. Jana Slivka Bedlovičová, PhD.

Mgr. Jana Slivka Bedlovičová, PhD.odborný asistent

E-mailjana.bedlovicova@umb.skPracoviskoPrávnická fakulta / Katedra občianskeho a pracovného práva