Poškodenie majetku

Každý rok sa opakuje odstraňovanie prázdnych fliaš a iného odpadu zo striech budov pri internátoch v areáli UMB na Tajovského 40. Týmto konaním sa poškodzujú strechy, diery v streche je nutné opravovať. Náklady na opravy takto poškodených striech stoja univerzitu každý rok takmer milión korún. Finančné zdroje, ktoré by bolo možné použiť na rozširovanie kapacity internátov, opravy, rekonštrukcie a dovybavenie financujú havarijné opravy striech.

V prípade ak tento vandalizmus neprestane univerzita zváži voči vinníkom, ktorí hádžu smeti na strechy, nasledovné opatrenia:

  • stratu možnosti ubytovania sa na internátoch UMB,
  • vymáhanie škôd v súlade s občianskym zákonníkom,
  • zvýšenie cien nájomného bohužiaľ pre všetkých ubytovaných z dôvodu nárastu týchto zbytočných nákladov


Kvestor UMB
Riaditeľ SÚZ