Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Prideľovanie ubytovania

  Informácie týkajúce sa prideľovania lôžok a ubytovania v ŠD1, 2, 3, 4, 5 - SÚZ UMB Tr. SNP 53, 048/ 446 69 17

  Prideľovanie lôžok na ktorýkoľvek z internátov UMB prebieha centrálne cez SÚZ UMB a ŠIR, zaevidovaním si žiadosti o lôžko v IS AiS2. Preto je bezpredmetné zasielať žiadosti na jednotlivé študentské domovy či dekanáty fakúlt. Vedúca ŠD ubytuje iba tých študentov, ktorí majú v IS AiS2 žiadosť o lôžko akceptovanú.

  Kapacita SÚZ UMB pre študentov denného štúdia je 2 306 lôžok pre potreby 7 fakúlt UMB. SÚZ UMB rieši žiadosti o ubytovanie študentov UMB, ktorí študujú 1., 2., a 3. stupeň denného štúdia.

  Študenti externého štúdia sa môžu ubytovať len krátkodobo formou hosťovského ubytovania po dohode s vedúcou príslušného ŠD.

  Ďalej SÚZ poskytuje ubytovanie vo vyčlenenej kapacite zamestnancom UMB, externým pracovníkom UMB a pracovným návštevám.

  Ani jeden z internátov SÚZ UMB nie je stavaný bezbariérovo. Vstup do budov ŠD 1, 2, 3 je cez schodište, vstup do ŠD 5 je bezbarierový, v budovách sú k dispozícii výťahy. V budove ŠD 4 nie je výťah, vstup do budovy je priamy, vo vestibule budovy je schodište.

  V prípade študentov s ťažkým zdravotným postihnutím (vozíčkar, nevidomý ap.) odporúčame pred alebo pri podávaní žiadosti o lôžko informovať sa na riaditeľstve SÚZ.

  Proces prideľovania lôžok na akademický rok študentom denného štúdia je výhradne v kompetencii riaditeľa SÚZ, s ktorým úzko spolupracuje študentská internátna rada.

  Prideľovanie lôžok nie je správnym konaním a študentovi naň nevyplýva nárok zo zákona.
  Prideľovanie lôžok študentom prebieha každoročne etapovite podľa rokov štúdia.

  Študentovi I. II. a III. stupňa štúdia, je pridelené lôžko v ŠD na príslušný akademický rok, t. j. na 10 mesiacov.

  Poplatok za ubytovanie  sa uhrádza výlučne bezhotovostným bankovým prevodom:

  - september - február  uhrádza sa pred nástupom na ŠD do 15. 08. príslušného roka - platba už pripísaná na účet
    ubytovateľa
  - marec - jún uhrádza sa v termíne 01. - 20. 02. príslušného roka -  platba už pripísaná na účet ubytovateľa

  O prípadných úpravách platieb budú študenti informovaní na web stránke a prostredníctvom verejných oznamov na nástenkách ŠD.

  V rámci jednotlivých kôl budú informácie o ich výsledku sprístupnené vždy až od termínu uvedeného ako termín výsledkov. Do tej doby trvá odmietnutie sprístupnenia informácií a to z dôvodu hromadného spracovávania vstupných dát a ich vyhodnocovania.

  Upozornenie pre všetkých žiadateľov o lôžko.
  Počas akademického roka, mimo vyhlásených kôl na prideľovanie lôžok, sa môžu študenti priebežne osobne informovať u vedúcich ŠD, či sa neuvoľnilo lôžko po odchádzajúcom študentovi. Nepodáva sa už písomná žiadosť o lôžko! Uvoľnenie lôžka počas semestra je vec náhody a nikto zo SÚZ nevie dopredu určiť, kedy a koľko lôžok sa uvoľní, alebo či sa vôbec nejaké lôžka uvoľnia.

  V prípade, že študent napriek týmto pokynom a informáciám, zašle akúkoľvek žiadosť o lôžko mimo vyhláseného termínu, resp. opakovanú žiadosť, rozhodne o tejto žiadosti riaditeľ SÚZ v lehote 15 dní odo dňa doručenia. Ak v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že žiadosť zamietol. Na výsledok riešenia takýchto žiadostí sa musí žiadateľ informovať osobne alebo telefonicky na SÚZ 048/446 6917.