UTV Poprad

PLATBY

V akademickom roku 2021/2022 Vám ponúkame nasledovné študijné programy:

 3-ročné štúdium – ukončené skúškou a slávnostným odovzdaním osvedčenia o absolvovaní UTV:

Študijný program Garant-ka / lektor-ka
informačné a komunikačné technológie Ing. Mária Pomffyová, PhD.
permakultúra Ing. Paulína Urdová
psychológia PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD.
spoločenský a diplomatický protokol doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.
slovenské dejiny so zameraním na regionálnu históriu PhDr. Zuzana Kollárová, PhD.
turistika a spoznávanie regiónu Vysokých Tatier Mgr. Zuzana Šucová
tvorivé ruky (Svit) Janka Koreňová
výživa a netradičné formy medicíny MUDr. Ján Melek
zdravotný telocvik – starostlivosť o telesné zdravie Mgr. Soňa Košková
anglický jazyk Ing. Andrea Kozubíková
nemecký jazyk Mgr. Jarmila Homolová
španielsky jazyk doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.