Dvadsaťročná UMB

Dvadsaťročná UMB

Dvadsaťročná Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

ZO STRÁNOK HISTÓRIE JUBILUJÚCEJ UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI A JEJ PREDCHODKÝŇ

Pavol Martuliak a kol.

Banská Bystrica 2012