Najlepšími juniormi za rok 2016 v hodnotení SGF pretekárka UMB Banská Bystrica Viktória Vydúreková, ktorá obhájila prvenstvo.