Najlepšími juniormi za rok 2016 v hodnotení SGF pretekárka UMB Banská Bystrica Viktória Vydúreková, ktorá obhájila prvenstvo.

Univerzita

Verejnosť a médiá

UMB v médiách

Rok 2016

December 2016