Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Platby - prijímacie konanie

  Platby - prijímacie konanie

  Banka: Štátna pokladnica

  Číslo účtu:

  • IBAN: SK7581800000007000095590
  • BIC: SPSRSKBA
  • Konštantný symbol: 0308
  • Variabilný symbol: podľa poplatku danej fakulty
  • Špecifický symbol: 
   • uchádzači SR – rodné číslo
   • zahraniční uchádzači – dátum narodenia v tvare DDMMRR

  Z dôvodov automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby.

  Kópiu dokladu o zaplatení poplatku na prijímacie konanie (výpis z účtu, výpis z IB ...) je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky.

  Ak uchádzač podáva elektronickú prihlášku, MUSÍ zaslať na fakultu aj papierovú formu prihlášky, riadne vyplnenú, podpísanú a so všetkými prílohami.

  Poplatky platné pre akademický rok 2023/2024.

  1. Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského štúdia
  (§ 92 ods.12 zákona)

   

  Fakulta UMB

  Písomná prihláška

  Elektronická prihláška

   Variabilný symbol

  Ekonomická fakulta

   

   

   

  1. stupeň VŠ štúdia

  40 €

   30 €

  1031

  2. stupeň VŠ štúdia

  45 €

  35 €

  1032

  3. stupeň VŠ štúdia

  50 €

  40 €

  1033

  Fakulta politických vied  a medzinárodných vzťahov

   

   

   

  1. stupeň VŠ štúdia

   60 €

   57 €

  4031

  2. stupeň VŠ štúdia

  4032

  3. stupeň VŠ štúdia

  4033

  Fakulta prírodných vied

   

   

   

  1. stupeň VŠ štúdia

   35 €

   32 €

  5031

  2. stupeň VŠ štúdia

  5032

  3. stupeň VŠ štúdia

  5033

  Fakulta telesnej výchovy, športu a zdravia UMB

   

   

   

  1. stupeň VŠ štúdia 60€

   

  50€

   

  3031
  2. stupeň VŠ štúdia 3032

  3. stupeň VŠ štúdia

  3033

  Filozofická fakulta UMB

       

  1. stupeň VŠ štúdia

  40€

  30 €

  3031

  2. stupeň VŠ štúdia

  30 €

  20 €

  3032

  3. stupeň VŠ štúdia

  60€

  50 €

  3033

  Pedagogická fakulta

   

   

   

  1. stupeň VŠ štúdia

   35 €

   32 €

  7031

  2. stupeň VŠ štúdia

  7032

  3. stupeň VŠ štúdia

  7033

  Právnická fakulta

   

   

   

  1. stupeň VŠ štúdia

   60 €

  50 €

  8031

  2. stupeň VŠ štúdia

  8032

  3. stupeň VŠ štúdia

  8033

   

  1.1 Uchádzač o štúdium na príslušnú fakultu UMB uhradí na bežný účet UMB stanovený poplatok súčasne s podaním prihlášky na štúdium. V prípade duplicitnej úhrady, túto vráti fakulta uchádzačovi v plnej výške.

  1.2 V prípade neúčasti na prijímacej skúške, v zreteľa hodných dokladovaných prípadoch
  a na základe písomnej žiadosti uchádzača, dekan fakulty UMB môže znížiť poplatok formou vrátenia poplatku vo výške 50 %.

  1.3 Rektor UMB odpustí poplatok za prijímacie konanie pre zamestnancov UMB a deti zamestnancov UMB na všetkých fakultách vo všetkých stupňoch štúdia. Podkladom pre rozhodnutie o odpustení poplatku za prijímacie konanie je potvrdenie referátu miezd a ľudských zdrojov príslušnej súčasti UMB o zamestnaneckom pomere uchádzača alebo jeho rodiča.