Rektorát UMB

Rektorát UMB

Univerzita Mateja Bela
Národná 12
974 01 Banská Bystrica

Tel: +421 48 446 11 11
E-mail: sekretariat@umb.sk

GPS: 48.733256,19.145817 

Viac informácií

Rektorát UMB

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.rektor

Telefón 048/446 1151E-mailvladimir.hiadlovsky@umb.skPracoviskoRektorát

Útvary riadené rektorom

Úsek prorektorov

Úsek kvestora

Úsek rektora

pedagogická činnosť Úsek kvestora UMB Úsek rektora
vedeckovýskumná činnosť sekretariát kvestora oddelenie vnútornej správy a kvality
medzinárodná spolupráca a vzťahy s verejnosťou odbor ekonomických analýz a stratégií oddelenie právnych služieb a vnútornej kontroly
rozvoj a informatizácia odbor prevádzky referát civilnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
  oddelenie verejného obstarávania univerzita tretieho veku
    referát miezd a ľudských zdrojov

Celouniverzitné pracoviská: