Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Rektorát UMB

Rektorát UMB

Univerzita Mateja Bela
Národná 12
974 01 Banská Bystrica

Tel: +421 48 446 11 11
E-mail: sekretariat@umb.sk

GPS: 48.733256,19.145817 

Viac informácií

Rektorát UMB

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.rektor

Telefón 048/446 1151E-mailvladimir.hiadlovsky@umb.skPracoviskoRektorát

Útvary riadené rektorom

Úsek prorektorov

Úsek kvestora

Úsek rektora

pedagogická činnosť, akreditácia a vnútorný systém kvality Úsek kvestora UMB kancelária rektora
vedeckovýskumná činnosť sekretariát kvestora oddelenie právnych služieb a vnútornej kontroly
medzinárodná spolupráca a celoživotné vzdelávanie ekonomický odbor referát marketingovej komunikácie
rozvoj a informatizácia odbor energetiky referát civilnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
  oddelenie verejného obstarávania Univerzita tretieho veku UMB
   oddelenie služieb referát miezd a ľudských zdrojov
   referát investícií Univerzitné centrum pre medzinárodné projekty

Vedúca kancelárie rektora:

Ing. Andrea Danková, PhD.vedúca kancelárie rektora

Telefón 048/446 1156   +421907525449E-mailandrea.dankova@umb.skPracoviskoRektorát / Úsek rektora

 

Celouniverzitné pracoviská:

 

 

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici