Bakalára získala na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore medzinárodné vzťahy, magistra teraz v júni v odbore bezpečnostné štúdiá. Hneď po štátniciach sa Františka Pirosková vybrala na dva krátkodobé projekty programu Erasmus+ na Sicíliu.

Františka Pirosková sa počas gymnázia chcela stať diplomatkou. Keď prišiel čas podať si prihlášku na vysokú školu, objavila na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov. Zaujalo ju uplatnenie záujemcov, a tak si povedala, že chce študovať len tu. Dnes už s úsmevom hovorí, že naozaj nemala žiadny záložný plán, ak by ju nebodaj neprijali. Keďže ju zaujímalo prepojenie histórie a politiky, tak si v bakalárskom štúdiu vybrala odbor medzinárodné vzťahy, v magisterskom prestúpila na bezpečnostné štúdiá, na tej istej fakulte. Súviselo to aj s bakalárskou prácou, tému si vybrala z bezpečnostných štúdií. Prednedávnom magisterské štúdium úspešne ukončila a využila možnosť programu Erasmus+ ísť ako absolventka na dva krátkodobé pobyty na Sicíliu. V medzinárodnej spoločnosti študentov si rozširuje osobnostné vlastnosti a schopnosti (soft skills). v druhom projekte zase vedomosti o rozvoji podnikaní, podnikov a biznis plány. A keďže za projekty získa certifikáty o absolvovaní, zamestnávateľov by to v jej profesijnom životopise mohlo zaujať.

Rodinná fakulta

Františka po piatich rokoch štúdia hovorí, že banskobystrická Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov je malá, má komorného rodinného ducha. Nosné predmety boli každý semester iné, začínali so základmi práva, s diplomaciou, politickými dejinami Európy, neskôr sa rozšírili o politické dejiny Slovenska alebo aj o základy protokolu. „Každý semester sme mali predmety, ktoré boli historické, politické, ale aj aktuálne. Študent musí mať prehľad aj o aktuálnom dianí, pretože mnoho predmetov sa odvíja aj od aktuálnych informácií a treba na ne na hodinách reagovať. Práve toto ma naučilo nebáť sa vystupovať pred ľuďmi a najmä povedať svoj názor, ktorý je podložený overenými informáciami,“ ozrejmila Františka prínos jej štúdia. Fakulta študentom ponúka počas roka niekoľko desiatok stáží na rôznych miestach a v rôznych štátoch, Františke sa počas štúdia bezpečnosti pozdávala najmä stáž v Data&Society Lab-e. Tu získala v oblasti bezpečnosti veľa skúseností a spoznala množstvo ľudí.

Simulácie konfliktov

Kým na študijnom odbore medzinárodné vzťahy sa Františka učila chápať štruktúru a mechanizmus fungovania medzinárodných vzťahov, tvorbu medzinárodnej politiky, ako aj európskeho integračného procesu, v odbore bezpečnostné štúdiá získavala užitočné informácie z bezpečnosti, stratégie, krízového manažmentu. „Pripravovali sme sa aj na simulácie konfliktov, vďaka nim sme sa naučili riešiť konflikty, ktoré už napríklad prebiehali alebo boli vymyslené, čo bola vynikajúca príležitosť. Dnes vieme diskutovať o problémoch a ich riešeniach bez hádok, chápeme sa. Semináre neboli o teórii, ale vytvárali sme vďaka simulácii vlastné hodiny, na ktoré sme sa mali dopredu pripraviť,“ približuje Františka štúdium. V odbore bezpečnostné štúdia sa našla predovšetkým v sektore kybernetickej bezpečnosti. Dôležité pre ňu bolo, že v bakalárskej práci o Dark Webe, skrytom internete v kybernetickom priestore, ktorý sa využíva najmä na nelegálne účely, napríklad drogové trhy, si mohla urobiť aj vlastný výskum, vďaka čomu sa začala viac zaujímať o kybernetický priestor vo všeobecnosti.

Bezpečnostný analytik?

A kde sa Františka vidí v praxi? Najradšej vraj v sektore, ktorý rieši práve kybernetickú bezpečnosť, napríklad ako bezpečnostná analytička. Ale rozhodne by chcela pokračovať vo výskumoch, ktoré na fakulte začala. Jarmila Horáková

Foto:

V júni sa Františka Pirosková (na snímke v dolnom rade druhá sprava) zúčastnila na Sicílii na dvoch krátkodobých projektoch Erasmus+ určených pre absolventov vysokých škôl. So slovenskými kolegami vo voľnom čase absolvovali aj okružnú plavbu okolo historického mesta Taormina, ktoré leží na pobreží Iónskeho mora.