Odborníci na investovanie vysvetľujú, čo treba urobiť, ak si chcete zväčšiť svoj budúci dôchodok. Možno vás k takejto úvahe prinútilo aj to, že ste uvideli vo výpise z druhého alebo tretieho piliera, aký dôchodok vám predbežne z tohto sporenia vychádza.

1. Chcem si šetriť 100 alebo 200 eur mesačne na dôchodok. Ako to mám urobiť, aby som mal (mala) čo najväčší dôchodok? Je rozdiel v tom, či mám 33 alebo 50 rokov?

2. V banke mi ponúkajú investovanie do podielového fondu. Ako mám uvažovať a podľa čoho si mám vybrať? Alebo mám hľadať možnosť ETF fondu?

3. Je dobrý nápad dávať dobrovoľné príspevky do druhého piliera?

Odpovedali:

Vladimír Baláž, ekonóm Slovenskej akadémie vied;

Daniela Danková, šéfka tímu Oranžovej obálky;

Michal Mešťan, prodekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja BelaBanskej Bystrici;

Michal Nalevanko, investičný stratég digitálnej platformy Moneyhoon;

Roman Scherhaufer, spoluzakladateľ spoločnosti EIC, o. c. p.;

Pavel Škriniar, ekonóm Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave a analytik v Swiss Life Select Slovensko;

Tu sú ich odpovede:

1. Chcem si šetriť 100 alebo 200 eur mesačne na dôchodok. Ako to mám urobiť, aby som mal (mala) čo najväčší dôchodok? Je rozdiel v tom, či mám 33 alebo 50 rokov?

Vladimír Baláž,

ekonóm Slovenskej akadémie vied

Najlepšie je zapojiť sa do nejakého programu pravidelného sporenia a investovania. Takéto produkty dnes ponúka veľa bánk a obchodníkov s cennými papiermi. Pravidelnosť je veľmi dôležitá:

 umožní vám vyhnúť sa dôsledkom výkyvov na finančných trhoch,

automatické posielanie peňazí na investičný účet znamená, že nepôjdu na iné výdavky, t. j. budete peniaze sporiť a nie míňať.

Hlavným kritériom pri výbere inštitúcie na sporenie/investovanie je výška celkových mesačných poplatkov. Tie vám musí inštitúcia povedať. Aké maximálne poplatky mám akceptovať? Dlhodobý čistý reálny výnos z akcií (po odrátaní daní a inflácie) je zhruba 6 až 7 %. Ak si niekto od vás pravidelne berie napríklad 2 %, zoberie vám štvrtinu až tretinu výnosu, čo je ťažko akceptovateľné. Vaším cieľom je investovať pre seba a nie živiť inštitúciu.

Ak máte 33 rokov, niet rozumnejšej voľby ako indexový akciový fond. Vo veku 50 rokov máte pred sebou (realisticky) 15 až 18 rokov pracovného života. Odporúčam 50 % akciových a 50 % dlhopisových titulov.

Daniela Danková,

šéfka tímu Oranžovej obálky

Dôležité sú tri parametre: čas, poplatky a stratégia. Pri sporení na dôchodok je dobré začať tým, že vstúpim do II. piliera (samozrejme, ak spĺňam vekovú podmienku). S tým nám trochu pomôže aj posledná novela, ktorá zaviedla povinný vstup do II. piliera pre novopoistencov a ľudí mladších ako 40 rokov. II. pilier je lacný, má dobre nastavenú predvolenú investičnú stratégiu a čas tu hrá v prospech sporiteľa.

Z dobrovoľných foriem sú k dispozícii dlhodobé investičné sporenia, III. pilier alebo celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (tzv. PEPP). Treba však naozaj veľmi dobre posudzovať poplatky. Čím nižšie poplatky, tým vyššie úspory. Druhým parametrom je voľba stratégie. Je dobré si zvoliť agresívnu investičnú stratégiu. Dávajte si pozor na aktívne spravované stratégie, ktoré nemajú jasne deklarovaný spôsob investovania. Pre ľudí, ktorí sa nechcú trápiť investovaním, je vhodné zvoliť si pasívne investičné stratégie.

V otázke času a hodnoty úspor platí jednoduchý vzťah: čím dlhšie svoje príspevky necháte pracovať, tým väčší výnos môžete očakávať. Alebo inak povedané, 33-ročný človek si môže sporiť menej ako 50-ročný, resp. pri rovnakej čiastke má omnoho vyššiu pravdepodobnosť, že si nasporí viac. Zároveň z výskumov vieme, že človek pozerá na počet rokov do dôchodku, ale pri menších finančných problémoch okamžite siaha po dlhodobých úsporách, čím sa neguje vplyv času. Preto pri dobrovoľných formách sporenia si voľte produkt, ktorý vás ochráni pred samým sebou, aby ste produkt určený na dôchodok nevyužili ako finančnú rezervu.

Michal Mešťan,

prodekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja BelaBanskej Bystrici

Vek spolu s počtom rokov, počas ktorých si chcem sporiť na dôchodok, predstavujú dva kľúčové faktory ovplyvňujúce výber vhodnej alternatívy. Ak si odmyslíme 2. pilier, najvhodnejšími na sporenie na dôchodok sú produkty dlhodobého investičného sporenia (napríklad osobný dôchodkový účet u brokera alebo obdobné produkty ponúkané obchodníkmi s cennými papiermi).

Ak chce sporiteľ maximalizovať sumu, ktorú bude mať pri odchode na dôchodok na svojom účte, tak v prípade 33-ročného sporiteľa je vhodné vybrať si akciové indexové ETF (napr. MSCI World, S&P 500 a pod.). V prípade 50-ročného je vhodné aplikovať rovnaký postup, ak si začína len sporiť na dôchodok v tomto veku. Dôležité je však povedať, že v tomto prípade by s presunom úspor z akciových investícií do konzervatívnejších dlhopisových mal začať výrazne skôr ako 33-ročný sporiteľ.

Michal Nalevanko,

investičný stratég digitálnej platformy Moneyhoon

Ak ste tridsiatnik, nemáte nad čím uvažovať. Vaším najlepším finančným spojencom sú akcie a s investovaním do nich by ste mali začať čo najskôr. Ideálne tak, aby ste nad tým nemuseli každý mesiac uvažovať. Automaticky, ako robot.

Začať pri investovaní s akciami by som odporúčal aj čerstvému päťdesiatnikovi, no konkrétne odporučenie by záviselo najmä od ďalších okolností. Najmä od toho, či takáto investícia je pre neho prvá alebo už nejaké aktíva má. To, ako dlho by mal investovať do akcií a v ktorom momente začať aj s bezpečnejšími dlhopismi, by zase záviselo od toho, či chce hodnotu svojej investície maximalizovať v konkrétnom bode v čase (napríklad pri dosiahnutí dôchodkového veku, prípadne neskôr), alebo chce zo svojich úspor čerpať pravidelnú rentu.

Podčiarknuté a zhrnuté: v oboch prípadoch by som odporučil začať s akciami, rozdiel vo veku ovplyvňuje len to, v akom čase by investovanie do nich mali vystriedať investície do dlhopisov.

Roman Scherhaufer,

spoluzakladateľ spoločnosti EIC, o. c. p.

Áno, je rozdiel aj v tom, aký je vstupný vek do sporenia. Ak začínam mladý, mám dostatočne dlhý investičný horizont, aby som získal slušný dôchodok s vynaložením menšej mesačnej čiastky. Ak by som chcel takýto dôchodok získať tiež, a začal som sporiť neskôr, musím mesačne vynakladať vyššiu sumu do sporenia. Sporí sa samozrejme do najvýnosnejších aktív a to sú akcie. Dôležité sú aj poplatky, každé 0,1 % p. a. poplatku sa odrazí na výske nasporenej sumy, a teda aj na budúcom mesačnom dôchodku.

Platí teda: sporiť čo najskôr, čo najvyššia suma, čo najnižšie poplatky, čo najvýnosnejšie aktíva.

Pavel Škriniar,

ekonóm Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave

a analytik v Swiss Life Select Slovensko

Výška dôchodku z individuálnych úspor závisí v prvom rade od dostupného objemu naakumulovaných aktív a v druhom rade od spôsobu vyplácania dôchodku. Na vysoký dôchodok stačí veľa aktív alebo krátky čas vyplácania.

Veľa aktív sa dá získať za dlhší čas, pri vyšších príspevkoch a pri vyššej miere zhodnotenia. Takže áno, je rozdiel, dokonca je zásadný rozdiel, či má človek 33 alebo 50 rokov. 33-ročný bude k 65. roku života mať 3,5-násobne vyšší objem aktív ako 50-ročný. Aj keby 50-ročný pravidelne investoval dvojnásobok toho, čo 33-ročný, bude mať v 65. roku v porovnaní s ním iba polovičnú výšku aktív.

Zadať požiadavku na vysoký dôchodok môže byť kontraproduktívne. Vhodnejšie by bolo zadefinovať požiadavku na vysoký a doživotný dôchodok. Spôsobov vyplácania dôchodkov je totiž niekoľko a súvisia s nimi nielen riziká bežné pre finančný trh, ale navyše aj riziko dlhovekosti. To napríklad znamená, že človeku sa predčasne minú úspory, z ktorých si nechal vyplácať dôchodok, prípadne že neindexovaný dôchodok (hoci svojou výškou zaujímavý na začiatku vyplácania) po desiatkach rokov stratí svoju kúpnu silu.

2. V banke mi ponúkajú investovanie do podielového fondu. Ako mám uvažovať a podľa čoho si mám vybrať? Alebo mám hľadať možnosť ETF fondu?

Vladimír Baláž,

ekonóm Slovenskej akadémie vied

ETF sú vo všeobecnosti lacnejšie – majú nižšie poplatky a výnos z nich sa nezdaňuje. Banky na ETF zarobia menej a preto ich až tak neponúkajú. Skúste sa opýtať nejakého obchodníka s cennými papiermi. Vždy sa opýtajte najprv na poplatky, až potom na (potenciálne) výnosy. Pamätajte, že banka a obchodník zarobia na poplatkoch vždy.

Daniela Danková,

šéfka tímu Oranžovej obálky

Ak si chcem vybrať produkt od banky, môžem si pomôcť tromi otázkami: 1. Aké sú celkové poplatky voči alternatívam? 2. Aká je stratégia? Aktívna alebo pasívna? Ak aktívna, treba spozornieť a preskúmať historickú výkonnosť voči pasívnej stratégii. 3. Je podielový fond ponúkaný ako podmienka na výhodnejšie úroky na hypotéke? Ak áno, treba do výnosov započítať aj ušetrené náklady na úrokoch a tie dodatočne investovať.

ETF fondy majú viacero výhod – sú pasívne spravované, čo vplýva na ich nižšie náklady, kopírujú najznámejšie indexy, a teda ich výkonnosť je transparentná a porovnateľná s podkladovým indexom. A najmä ich výnosy sú oslobodené od dane za podmienky, že ich držíte aspoň jeden rok.

Michal Mešťan,

prodekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja BelaBanskej Bystrici

Vždy si klient akejkoľvek inštitúcie musí najprv položiť otázku, či daný produkt potrebuje, a ak áno, aký má cieľ, ktorý chce prostredníctvom neho dosiahnuť. Následne je potrebné vždy overiť, či ponúkaný fond slúži na naplnenie tohto cieľa. Ak áno, tak potom je potrebné porovnať parametre tohto produktu s inými relevantnými produktami či nástrojmi (napr. nejakým vhodným ETF-kom). Pri porovnaní by som sa mal pozrieť na štruktúru fondu (do čoho fond či ETF investuje), poplatkovú politiku, dlhodobú výkonnosť fondu, na podmienky výberu úspor na konci investičného horizontu či zdanenie výnosov.

Michal Nalevanko,

investičný stratég digitálnej platformy Moneyhoon

Ľudia v bankách sú možno tradične považovaní za tých, ktorí „peniazom rozumejú“, no to neznamená, že si zaslúžia slepú dôveru v otázkach investícií. Netreba zabúdať, že ak vám v banke ponúknu možnosť investovať, neponúkajú svoju službu, svoj vlastný produkt. Predávajú vám produkt inej spoločnosti, i keď (obvykle) s rovnakým vlastníkom.

Medzi manažérmi podielových fondov možno niekedy nájsť aj šikovných ľudí, ktorí financiám rozumejú, no s istotou nedokážu spravovať vaše investície tak, aby boli dlhodobo výnosnejšie ako nízkonákladové ETF fondy. Ak by aj dokázali zarobiť o 1 až 2 % viac ako napríklad akciový index, daň, ktorú investori v podielových fondoch musia zo zarobených peňazí zaplatiť, mení celú investičnú rovnicu. To je dôvod, prečo by som nielen neodporúčal o nich uvažovať, ale radil vyhnúť sa im úplne. Výnimkou by mohli byť len domáce realitné fondy, investície do nich však majú vlastné riziká.

Roman Scherhaufer,

spoluzakladateľ spoločnosti EIC, o. c. p.

Odporúčam obrátiť sa na kvalitného investičného poradcu a nechať si poradiť, nerozhodovať sa sám a už vôbec nie rýchlo v banke pri okienku. Ich odmena je zväčša 1 % p. a., ale zostaví vám kvalitné osobné portfólio kombináciou pasívnych ETF fondov s aktívnymi fondami, ktoré sú úspešné vo svojich segmentoch. Je vysoká pravdepodobnosť, že vám zabezpečí vyššie zhodnotenie ako výnos indexu MSCI World. To sa, samozrejme, prejaví aj na výške budúceho dôchodku.

Pavel Škriniar,

ekonóm Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave

a analytik v Swiss Life Select Slovensko

Nie každý fond je vhodný na dlhodobé pravidelné investovanie. Pri výbere fondu treba zohľadniť jeho výnosový potenciál. ETF nie je zázračné riešenie na každú situáciu a pre každého klienta. Výber konkrétneho investičného riešenia má byť až na základe identifikácie potrieb a cieľov investora. Preto by investor nemal dostať ponuku iba na jeden fond, ale skôr na kombináciu niekoľkých.

3. Je dobrý nápad dávať dobrovoľné príspevky do druhého piliera?

Vladimír Baláž,

ekonóm Slovenskej akadémie vied

Je tam obmedzená ponuka produktov. Ale sú tam nízke poplatky. Ak vám stačí jednoduchý indexový akciový fond, tak áno.

Daniela Danková,

šéfka tímu Oranžovej obálky

Ak prejde daňové oslobodenie príspevkov od dane z príjmov a zostane daňové oslobodenie výnosov a výplaty, tak áno. Ale pozor na riziko, že v tomto prípade sa podmienky môžu rýchlo zmeniť. Preto treba sledovať najmä legislatívu, aby človek vedel rýchlo zareagovať a prípadne presunúť úspory do iných alternatív.

Poplatky sú v II. pilieri veľmi nízke, fondy sú poväčšine pasívne spravované a zložené z ETF fondov. Nevýhoda je, že si nemôžete zložiť portfólio na mieru a musíte sa uspokojiť s pár fondami, ktoré sú rizikovo odstupňované. Určite by som sa pred rozhodnutím pozrela na svoju investičnú stratégiu a vybrala si tú, ktorá investuje do indexových fondov, alebo novú predvolenú investičnú stratégiu. Práve tá je rozumne nastavená a investuje príspevky v súlade s tzv. life-cycle, teda životným cyklom sporiteľa.

Michal Mešťan,

prodekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja BelaBanskej Bystrici

V súčasnosti by som skôr preferoval možnosť investovať voľné peniaze do iných finančných produktov slúžiacich na zabezpečenie dôchodku. Dobrovoľné príspevky do druhého piliera by mohli využiť napríklad študenti, ktorí síce do druhého piliera môžu vstúpiť, ak splnili zákonom stanovené podmienky, no s ohľadom na ich mzdu im zatiaľ do druhého piliera nechodia žiadne príspevky.

Michal Nalevanko,

investičný stratég digitálnej platformy Moneyhoon

Pokiaľ máte vôľu a možnosť investovať dlhodobo na dôchodok, lepším riešením je pravidelné investovanie do ETF fondov. Začať s tým môžete sám, alebo si vybrať napríklad digitálneho asistenta, ktorému zveríte svoju investičnú agendu.

Platiť si dobrovoľné príspevky do druhého piliera sa nemusí javiť ako zlý nápad, najmä ak si porovnáte poplatky s fondmi v treťom pilieri. Alebo s podielovými fondami. Najväčšie riziko je z môjho pohľadu to, akým spôsobom sa môžu zmeniť podmienky narábania s týmito úsporami. Veľká časť zmien v druhom pilieri počas jeho takmer 20-ročnej existencie bola dôkazom toho, že problematika dlhodobého investovania na dôchodok je mimo sféry kompetencií väčšiny politikov. Preto by som určite odporúčal uvažovať nad spôsobom, akým by ste si investičný plán na dôchodok vytvorili vo vlastnej réžii.

Roman Scherhaufer,

spoluzakladateľ spoločnosti EIC, o. c. p.

Platí všeobecne zásada, že štátom organizované systémy, nech sa týkajú čohokoľvek, treba využívať iba v najnevyhnutnejších prípadoch. Platí to aj pre oblasť sporenia na dôchodok. Tieto systémy boli nastavované neodborne a najväčšie defekty sa odstránili až po desiatich rokoch. Máte tam k dispozícii iba jedno-dve univerzálne portfóliá pre všetkých poistencov. Odporúčam teda platiť do druhého piliera iba zákonom stanovené percento a zbytok peňazí investovať cez komerčné schémy sporenia.

Štát má zabezpečovať iba solidaritu a zvyšok zabezpečí trh. 2. a 3. pilier sú zbytočné, komplikované, drahé a neštandardné riešenia. Úplne stačí daňovo podporovať sporiteľov, prípadne zamestnávateľov na ich vlastných investičných účtoch, spravovaných štandardnými investičnými inštitúciami, tak ako je to bežné na vyspelých kapitálových trhoch.

Pavel Škriniar,

ekonóm Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave

a analytik v Swiss Life Select Slovensko

Áno. Komu nestačí jednoslovná odpoveď, tomu ponúkam zdôvodnenie: komu ide o dôchodok, drží úspory až do dôchodku. Druhý pilier je na to vytvorený a tým, že neumožňuje predčasný výber, pomôže sporiteľovi toto jeho predsavzatie aj splniť. V porovnaní s inými možnosťami dlhodobého pravidelného investovania je navyše aj lacný.