Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Prodekanka pre štúdium

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.docent

Telefón 048/446 1224E-maillucia.rysova@umb.skPracoviskoFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie

Prodekan pre vedu, výskum a rozvoj

prof. Ing. Pavel Nečas, PhD.

prof. Ing. Pavel Nečas, PhD.profesor

Telefón 048/446 1312E-mailpavel.necas@umb.skPracoviskoFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Katedra bezpečnostných štúdií FPVaMV

 

Študijné oddelenie:

Bc. Anna Kyseľová

Bc. Anna Kyseľováštudijná referentka

Telefón 048/446 1237E-mailanna.kyselova@umb.skPracoviskoFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Študijné oddelenie
Eva Žalmanová

Eva Žalmanováštudijná referentka

Telefón 048/446 1225E-maileva.zalmanova@umb.skPracoviskoFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Študijné oddelenie