UMB opravila internáty a patrí medzi univerzity, ktoré účelovo investovali 100% prostriedkov