Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Poskytovanie informácií

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám poskytuje informácie, ktoré má k dispozícii.

  Základné informácie o spôsobe realizácie uvedeného zákona na univerzite rieši smernica rektora č. 07/2012.

   

  Podnet, sťažnosť, petíciu alebo iné podanie možno podať na nižšie uvedenom mieste:

  Oddelenie právnych služieb a vnútornej kontroly
  Národná 12
  974 01 Banská Bystrica

  Informácie o pridelenom ubytovaní v študentských domovoch (kompletná databáza žiadateľov o lôžko, zoznamy študentov s prideleným a neprideleným lôžkom, ďalšie informácie týkajúce sa prideľovania lôžok a ubytovania na ŠD1, 2, 3, 4:) získate na nižšie uvedenom mieste:

  • Správa účelových zariadení Univerzity Mateja Bela
   Jana Michalčíková
   Trieda SNP 53
   974 01 Banská Bystrica
   Telefón: 048/446 69 17
   E-mail: jana.michalcikova@umb.sk

  Upozorňujeme všetkých žiadateľov o informácie týkajúce sa rozvrhov vyučovania, možností štúdia, ako aj rôznych iných informácii týkajúcich sa konkrétnych študijných programov, aby svoje žiadosti adresovali na nižšie uvedené kontaktné miesta na fakultách. Urýchli sa tým vybavenie vašej žiadosti.

  Miestami na podávanie písomných žiadostí o sprístupnenie informácií o univerzite sú:

  Fakulty UMB:

  • Ekonomická fakulta UMB


  Ing. Michal Mešťan, PhD.
  prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou
  Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela
  Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica
  Tel: +421 48/ 446 2150
  Tel: +421 48/446 6321
  Tel: +421 908 918 099
  E-mail: michal.mestan@umb.sk
  Web: http://www.ef.umb.sk/ 

  Ľuboslava Divoková
  referát pre vzťahy s verejnosťou
  Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela
  Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica
  Tel: +421 48/ 446 2132
  E-mail: luba.divokova@umb.sk
  Web: http://www.ef.umb.sk/

  • Filozofická fakulta UMB


  Mgr. Lujza Urbancová, PhD.
  prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu,
  rozvoj a vzťahy s verejnosťou
  Adresa: Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
  Telefón: 048/446 7419
  E-mail: lujza.urbancova@umb.sk
  Web: http://www.ff.umb.sk/

  • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

  dekanát
  Adresa: Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica
  Telefón: 048/446 12 25, 23
  Fax: 048/415 2432
  E-mail: anna.kyselova@umb.sk, eva.zalmanova@umb.sk, Livia.Kubicinova@umb.sk
  Web: http://www.fpvmv.umb.sk

   

  • Fakulta prírodných vied UMB

  Mgr.. Silvia Malachovská
  referát pre rozvoj
  Adresa: Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
  Telefón: 048/ 446 74 31
  Fax: 048/ 413 86 43
  E-mail: silvia.malachovska@umb.sk
  Web: http://www.pfv.umb.sk

   

  • Pedagogická fakulta UMB

  doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
  prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie fakulty
  Telefón: 048/446 47 84
  Fax: 048/446 44 44
  E-mail: alzbeta.gregorova@umb.sk
  Web: www.pdf.umb.sk

  Mgr. Janka Korčoková

  referentka pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie
  Ružová 13
  974 11 Banská Bystrica
  Slovakia
  Tel.: +421 48 446 4264
  E-mail:  janka.korcokova@umb.sk
  Web: www.pdf.umb.sk

   

  • Právnická fakulta UMB

  JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
  prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj
  Adresa: Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica
  Telefón: 048/446 31 13
  Fax: 048/446 30 00
  E-mail: lubica.saktorova@umb.sk
  Web: http://www.prf.umb.sk

  Mgr. Jana Hubáčeková
  referentka pre medzinárodné vzťahy a marketingovú komunikáciu
  Adresa: Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica
  Telefón: 048/446 31 16
  e-mail: jana.hubacekova@umb.sk
  web: https://www.prf.umb.sk/

  Celouniverzitné pracoviská 

  Príslušné miesto nájdete na webovej stránke pracoviska

  Rektorát UMB

  • Rektorát UMB
   sekretariát rektora
   Adresa: Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
   Telefón: 048/ 446 11 11
   E-mail: sekrr@umb.sk

   

  Poznámka: Do predmetu nezabudnite uviesť "Žiadosť o sprístupnenie informácií".