Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Študentské organizácie

  Študentský parlament UMB

  Študentský parlament UMB je organizácia združujúca študentov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorej hlavným poslaním je najmä presadzovanie a ochraňovanie záujmov študentov UMB, spolupráca so študentmi, s Akademickým senátom UMB, s akademickými senátmi fakúlt UMB a inými samosprávnymi orgánmi UMB, predkladanie požiadaviek študentov v jednotlivých samosprávnych orgánov UMB, organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí pre študentov UMB vo voľnom čase, vyjadrovanie sa o otázkach a opatreniach v oblasti štúdia ako aj študentského života na UMB, skvalitňovanie podmienok štúdia a mimoškolskej činnosti študentov UMB.

  Link: FACEBOOK: Študentský parlament UMB

  Bratstvo Sigma Phi Kappa

  Bratstvo Sigma Phi Kappa vzniklo ako reakcia na potrebu študentského spolku, ktorého základným cieľom by bola socializácia študentov pomocou ich spoločných aktivít a spolupráce medzi nimi. Svojimi aktivitami sa snaží o aktívne rozširovanie svojich ideí, ktoré sa odrážajú predovšetkým v jeho cieľoch. Medzi základné ciele patria: väčšia socializácia, viac zábavy, rozšírenie členskej základne, nárast študentskej spolupráce, pokles nezainteresovanosti, ústup karierizmu, menej odmeranosti a egoizmu.

  SIGMA PHI KAPPA | Facebook

   

  AIESEC

  AIESEC je najväčšia organizácia na svete riadená študentmi. Poskytuje mladým ľuďom príležitosti v oblasti osobnostného a profesionálneho rozvoja. Vo svete pôsobí už vyše 60 rokov a je výnimočná tým, že je riadená študentmi a čerstvými absolventmi inštitúcií vyššieho vzdelania. Umožňuje študentom pracovať v multikultúrnom prostredí a spája top talenty z univerzít s firemným prostredím doma i vo svete. Cieľom AIESEC je poskytnúť mladým ľuďom priestor na rozvoj ich potenciálu a líderských schopností.

   

  DSV – Deutscher Studentenverein

  DSV – Deutscher Studentenverein – Organizácia DSV – Deutscher Studentenverein vznikla koncom roku 2010 s cieľom aktivizovať študentov politických vied a medzinárodných vzťahov. Hoci neformálne združujeme nemecky hovoriacich študentov, venujeme sa širokému spektru tém. Našu členskú základňu tvorí 15 aktívnych študentov, ktorých víziou je úspešne pokračovať v započatom kurze, organizovať debaty, prinášať ostatným študentom informácie a pozitívne príklady z nemecky hovoriacich krajín a podporovať tak rozvoj občianskej spoločnosti.

   

  EAC – Euroatlantické centrum

  EAC – Euroatlantické centrum Euroatlantické centrum je medzinárodne etablovaná nezávislá mimovládna organizácia pôsobiaca v oblasti medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politiky. Od svojho vzniku v roku 1999 prekonalo dlhú cestu v procese inštitucionalizácie od neformálneho študentského debatného klubu k rešpektovanej profesionálnej mimovládnej organizácii mladých akademikov a študentov. V spolupráci so svojimi partnermi – ministerstvami, medzinárodnými organizáciami, akademickými inštitúciami či mimovládnymi organizáciami pripravuje širokú škálu aktivít zahŕňajúcich usporadúvanie konferencií, expertných seminárov, prednášok a diskusií. Od svojho vzniku sa snaží prispievať k šíreniu myšlienok euroatlantickej spolupráce nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

  www.eac.sk  

   

  EFPOLIT 

  EFPOLIT je študentská organizácia pôsobiaca na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici od roku 1998. Jej hlavným cieľom je šírenie povedomia o francúzskom jazyku a kultúre, politike a postavení Francúzska prostredníctvom organizovania prednášok a podujatí. Členovia EFPOLIT-u sú predovšetkým študenti fakulty, ktorí popri štúdiu pracujú na svojom odbornom raste prostredníctvom mimoškolských aktivít a práce v spolku. Majú možnosť získavať skúsenosti s komunikáciou na vysokej úrovni (zastupiteľstvá a pracovníci zastupiteľstiev jednotlivých štátov na Slovensku, novinári, odborníci a analytici, pracovníci ministerstiev SR...) a svojimi domácimi medzinárodnými kontaktmi poskytuje spolok svojim členom možnosti zúčastňovať sa podujatí na Slovensku i v zahraničí.

  https://www.facebook.com/efpolit.bb

   

  ELSA – Európske združenie študentov práva

  Lokálna skupina medzinárodnej organizácie študentov práva ELSA International. ELSA pôsobí ako nezávislá, nepolitická a nezisková organizácia združujúca viac ako 35 000 študentov a absolventov práva v 40 krajinách celého sveta a vo viac ako 200 lokálnych skupinách. ELSA vznikla v roku 1981 vo Viedni a na Právnickej fakulte UMB pôsobí od roku 1996. Pôsobí taktiež na právnických fakultách v Bratislave, Trnave a v Košiciach.

  www.bb.elsa.sk  

   

  ESN – Erasmus Student Network

  ESN – Erasmus Student Network je nezisková medzinárodná študentská organizácia. Našou úlohou je zastupovať zahraničných študentov, teda poskytovať im možnosť kultúrneho porozumenia a rozvoj osobnosti v súlade so zásadou – študent pomáha študentovi. 12 000 členov z 350 lokálnych sekcií v 34 krajinách Európy sú študenti vysokých škôl a pôsobia ako dobrovoľníci. Poskytujeme služby a podporu 150 000 študentom.

  www.esn.sk | http://umb.esn.sk

   

  EnviroFuture 

  EnviroFuture je celouniverzitný spolok zameraný na ochranu životného prostredia. Našim hlavným cieľom je zaviesť separovaný zber odpadu na celej škole a prispieť tak nie len ku zdravšiemu životu študentov, ale aj ku zníženiu finančných nákladov jednotlivých fakúlt. Veď práve my študenti sme budúcnosťou našej Zeme.

  Facebook – EnviroFuture | projekt.envirofuture@gmail.com

   

  ICM Banská Bystrica 

  ICM Banská Bystrica (Informačné centrum mladých) je občianske združenie, ktoré je riadnym členom ZIPCeM – Združenia informačných a poradenských centier mladých v SR. ZIPCeM v súčasnosti združuje 21 ICM-iek v Slovenskej republike. Činnosť ICM je zameraná na poskytovanie informačných a poradenských služieb pre mladých ľudí vo veku 0 – 30 rokov. Jednou z prioritných činností ICM Banská Bystrica je spolupráca so všetkými typmi škôl na území mesta i regiónu Banská Bystrica, ktorú rozvíjame na báze viacerých aktivít. V rámci spolupráce so školami realizujeme výchovno-vzdelávací program zameraný na prevenciu voči sociálno-patologickým javom.

  www.icm.sk

   

  JEF SLOVAKIA

  JEF SLOVAKIA je nezávislá, medzinárodná mládežnícka organizácia pôsobiaca na Slovensku ako jedna zo sekcii JEF EUROPE so sídlom v Bruseli. Naším zámerom je združovať mladých ľudí so záujmom o dianie v Európe a vytvárať priestor pre ich vzdelávanie a osobnostný rast, pričom sa vytvára sieť kontaktov a priateľských vzťahov. U nás nemusíš byť aktívnym členom na to, aby si využíval všetky JEF výhody! Tk sa pridaj k nám! Čakáme ťa!

  www.jefslovakia.eu

   

  Mládež v akcii

  Regionálne konzultačné centrum programu Mládež v akcii (RKC) sídli v CVČ – JUNIOR v Banskej Bystrici. Spolupracuje s Národnou agentúrou pri implementácii programu Európskej únie Mládež v akcii v rámci Banskobystrického kraja. Činnosť zabezpečuje regionálna konzultantka Mgr. Jarmila Lipková.

  www.mladezvakcii.sk

   

  SAC - Slovenská atlantická komisia 

  SAC - Slovenská atlantická komisia  - je mimovládna organizácia, člen Asociácie atlantickej zmluvy, ktorej cieľom je podporovať konštruktívnu a aktívnu angažovanosť Slovenskej republiky v medzinárodných vzťahoch s dôrazom na spoluprácu v euroatlantickej komunite, a efektívnu realizáciu bezpečnostnej a zahraničnej politiky SR. Jedným z vlajkových projektov SAC je magazín Euro-Atlantic Quarterly, ktorý vytvára edičná rada zložená prevažne zo študentov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Magazín, ktorý vychádza štyrikrát za rok, sa zameriava na otázky medzinárodnej politiky a bezpečnosti.

  www.ata-sac.org | www.globsec.org | www.eaq.sk

   

  Panta Rei

  Spolok Panta Rei združuje študentov FPVaMV už 13ty rok. Je pomerne ťažké presne stanoviť, aké sú naše ciele. Našou hlavnou náplňou práce je vydávanie fakultného časopisu, ktorý informuje študentov o novinkách z našej alma mater. Panta Rei ale v prvom rade plní funkciu zábavného čítania, ktoré je viac ako užitočné počas dlhých prednášok. Preto môžeme s čestným svedomím prehlásiť, že sme študenti, ktorých nielenže zaujíma dianie na svetovej politickej scéne, ale aj dianie na našej fakulte. To, čo máme na srdci, podávame veľmi radi ďalej.

  pantateam@gmail.com

   

  Študentská historická spoločnosť

  Študentská historická spoločnosť  pri Katedre histórie FF UMB v Banskej Bystrici (ŠHS) je študentská organizácia, na ktorej sa podieľajú študenti Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici študijného odboru história a príbuzných študijných odborov. Jej hlavným zámerom je organizovanie, v spolupráci s rôznymi inštitúciami, organizáciami a jednotlivcami, aktivít, ktorých cieľom je: •prostredníctvom neformálneho vzdelávania dopĺňať štúdium histórie na Katedre histórie FHV UMB v Banskej Bystrici,

  • upevňovať vzájomné kolegiálne vzťahy medzi študentmi a tiež medzi študentmi a vyučujúcimi,
  • podnecovať študentov k aktívnemu štúdiu, informovať ich o rôznych možnostiach štúdia histórie v rámci študijných mobilít v zahraničí, stáží a letných škôl,
  • poskytovať tútorstvo študentom prvého ročníka a študentom mladších ročníkov,
  • ponúkať študentom priestor na sebarealizáciu, v rámci diania na Katedre histórie FHV UMB, s možným presahom aj do profesijného života,
  • vydávať študentský historický časopis ACHERON.

  shs.umb@gmail.com

   

  Ostatne organizácie pôsobiace na UMB: Fórum pre medzinárodnú spoluprácu FOMES.