Service learning na UMB

Informácie pre médiá, 26. 4. 2016

Čo má spoločné pomoc komunite a vzdelávanie na univerzite?

Odpoveď na túto otázku a mnohé ďalšie prináša záverečné stretnutie k predmetu Service learning na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Stretnutie sa uskutoční v piatok 29.4.2016 v priestoroch Filozofickej fakulty UMB od 9,00 hod.

Na stretnutí budú študenti a študentky prezentovať projekty, ktoré realizovali ako súčasť výučby po vedením vyučujúcich v prospech rôznych komunít a čo sa v rámci nich naučili.

Service learning je inovatívna vyučovacia a učebná stratégia, ktorá sa mnoho rokov rozvíja v USA a v posledných rokoch aj v Európe. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je lídrom v rozvoji tejto stratégie vo vysokoškolskom vzdelávaní na Slovensku.

Service learning sa definuje ako aktívna stratégia učenia a učenia sa založená na službe v prospech iných s cieľom formovania občianskej zodpovednosti a rozvoja osobnosti. Stratégia umožňuje nielen rozvíjať kompetencie študentov a študentiek, ale aj ich občiansku angažovanosť čoho dôkazom budú aj študentské prezentácie.