Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Otázky a odpovede

  1. Chcem ísť na mobilitu v rámci programu Erasmus+, ako mám postupovať?

  Na mobilitu Erasmus+ je potrebné sa vopred prihlásiť prostredníctvom online formuláru na základe aktuálnej výzvy. Prihlášky však akceptujeme aj kedykoľvek počas roka, zaradíme Vás medzi náhradníkov a v prípade, že sa uvoľní miesto, tak môžete mobilitu absolvovať. Je potrebné si zvoliť takú univerzitu, s ktoru máme alebo budeme mať podpísanú platnú bilatelárnu zmluvu.

  2. Aké dokumenty budem potrebovať pred cestou?

  Pred cestou zamestnanec doručí na Referát pre medzinárodnú spoluprácu. Program mobility, v ktorom je uvedené miesto, dátum a obsah mobility. Program mobility musia svojim podpisom potvrdiť všetky tri strany (zamestnanec, prijímajúca a vysielajúca inštitúcia). Rovnako je potrebná aj Žiadosť o zahraničnú pracovnú cestu, ktorú podpisom schváli priamy nadriadený. Na Referáte pre medzinárodnú spoluprácu Vám vypracujeme Finančnú zmluvu a Príkaz na zahraničnú pracovnú cestu. Pred cestou musí mať zamestnanec uzatvorené aj platné cestovné poistenie alebo môže využiť univerzitné cestovné poistenie. Viac informácii nájdete v sekcii Realizácia mobility Erasmus+ alebo kontaktujte Referát pre medzinárodnú spoluprácu a referentka, ktorá je zodpovedná za zamestnanecké (outgoing) mobility, Vám rada pomôže.

  3. Ako bude zabezpečené ubytovanie a cesta?

  Ubytovanie a cestu si zamestnanec zabezpečuje vo vlastnej réžii. Niekedy je možné o spoluprácu požiadať prijímajúcu inštitúciu, ktorá odporučí vhodné ubytovanie. Zamestnanec na základe Finančnej zmluvy obdrží cestovný grant, ktorý je určený na pokrytie cestovných a pobytových nákladov. Ubytovanie a cestovné lístky (prípadne pohonné hmoty) si zamestnanec hradí z obdržaného grantu individuálne. Po skončení cesty je potrebné dokladovať faktúru za ubytovanie a cestovné lístky (prípadne doklad o nákupe pohonných hmôt), preto je potrebné si všetky doklady o zaplatení ponechať.

  4. Aké dokumenty je potrebné doložiť po uskutočnení mobility?

  Po ukončení mobility zamestnanec na Referát pre medzinárodnú spoluprácu doručí Správu zo zahraničnej pracovnej cesty, faktúru za ubytovanie, cestovné lístky alebo doklad o nákupe pohonných hmôt a Potvrdenie o absolvovaní mobility. Príslušná referentka spracuje vyúčtovanie pracovnej cesty, ktoré zamestnanec obratom vráti potvrdené podpismi.