Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Štipendiá a pôžičky

  •  Sociálne štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu 

  Poskytuje sa študentovi dennej formy štúdia za predpokladu splnenia podmienok ustanovených vo vyhláške MŠ SR 102/2006 Z. z. o poskytovaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl, v rámci objemu finančných prostriedkov, ktorý má fakulta na tento účel určený v rozpočte.

  Sociálne štipendium sa priznáva v novej výške od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom študent požiadal o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia, ak je nová výška sociálneho štipendia vyššia ako doterajšia, inak od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom študent požiadal o priznanie novej výšky sociálneho štipendia.

   

  • Tehotenské štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu

  Nárok na tehotenské štipendium má tehotná študentka, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského zo Sociálnej poisťovne.

  Tehotnej študentke sa v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom priznáva tehotenské štipendium, t. j. 13. týždňa tehotenstva.

  Žiadosť doručiť s lekárskym potvrdením o tom, že začal  27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu (t. j. 13. týždeň tehotenstva) určený lekárom .


  Stránkové hodiny od 24. 1. 2024 pre všetkých študentov UMB na adrese:                Ekonomická fakulta /nová budova/ Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica,                      Kancelária č. 123, 1. poschodie

  • streda 14:30 - 15:30 h.

  Adresa na písomné doručovanie písomností:

  Rektorát UMB, Agenda štipendií, Národná 12, 974 01  Banská Bystrica

  Kontakt na referentky pre sociálne a tehotenské  štipendiá podľa príslušnosti fakulty:

  • Jana Löbbová
   referentka zodpovedná za agendu štipendií študentom EF UMB, FPVaMV UMB a PrF UMB
   jana.lobbova@umb.sk    048/446 1152
  • Marta Kostúrová
   referentka zodpovedná za agendu štipendií študentom FF UMB, FPV UMB a PdF UMB
   marta.kosturova@umb.sk   048/446 6678

   


   

    

  • Študuj doma, Slovensko ťa odmení

  Chystáš sa študovať na vysokej škole? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € na 3 roky

  Info za UMB: Mgr. Monika Luptáková, monika.luptakova@umb.sk

  https://stipendia.portalvs.sk/


   

  • Pôžičky

  Fond na podporu vzdelávania

  Ďalšou možnosťou krytia nákladov spojených so štúdiom je získanie pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania bližšie informácie na http://www.fnpv.sk/.