Dôchodky z druhého piliera

Dôchodky z druhého piliera

Rádio Slovensko,  Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 28/01/2017; Jaroslav Barborák; Zaradenie: z domova

Oto Görner, moderátor: "Necelých dvadsaťšesť eur mesačne je nateraz priemerná výška dôchodkov z druhého piliera. Na tejto úrovni sa pohybujú už druhý rok, teda od začiatku vyplácania súkromných penzií. Odborníci pripomínajú, že dôchodkové sporenie je dlhodobé a s rastúcim časom porastú aj úspory a vyplácané čiastky. Sporiteľom naviac odporúčajú prechod z garantovaných fondov do negarantovaných, kde sú vyššie výnosy."

Jaroslav Barborák, redaktor: "Prvých päťstotridsaťpäť sporiteľov poberá v priemere zo svojich úspor v druhom pilieri dôchodky vo výške necelých dvadsaťšesť eur mesačne. Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne."

Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne: "V roku 2015 to bolo dvadsaťpäť eur deväťdesiatšesť centov a oproti tomu v roku 2016 dvadsaťpäť eur tridsaťšesť centov."

Jaroslav Barborák: "Je to málo, no nečakali sme nič iné, tak reaguje na nízke čísla otec druhého piliera na Slovensku, niekdajší minister práce za vládnu SDKÚ-DS, dnes už bývalý politik Ľudovít Kaník. Dôvod vidí aj v zlých zásahoch do systému."

Ľudovít Kaník, autor druhého piliera: "To sporenie zatiaľ funguje veľmi krátko. Ten projekt je naplánovaný na štyridsaťročné obdobie, zatiaľ máme len niečo vyše desať."

Jaroslav Barborák: "Pôvodne sa počítalo, že prvé dôchodky sa budú vyplácať až po pätnástich rokov od zavedenie súkromného sporenia. Expolitik dodáva, že čím dlhšia doba sporenia, tým budú aj predpoklady na vyššie súkromné dôchodky. Podľa dôchodkového experta Jána Šeba z Univerzity Mateja Bela sú preto v dnešnej situácii pre sporiteľov dva možné scenáre. Tí, ktorí majú do dôchodku ešte ďaleko, zmeniť stratégiu sporenia, prejsť z garantovaných fondov do tých negarantovaných, ktoré zarábajú viac a pre ľudí, ktorí sú tesne pred dôchodkom, radí zatiaľ anuitu od životných poisťovní nekupovať."

Ján Šebo, dôchodkový expert, Univerzita Mateja Bela: "Jednoducho začne poberať dôchodok len z prvého piliera a z druhého piliera zatiaľ poberať výnosy investovania, respektíve čakať na to, keby budú tie anuity výhodnejšie."

Jaroslav Barborák: "Scenár, ktorý sa sčasti napĺňa. Z približne tritisíc sporiteľov, ktorí sa doteraz mohli uchádzať o výplatu súkromných dôchodkov, tak urobila polovica, avšak len tretina z týchto tisíc päťsto žiadateľov sa po predloženej ponuke pre tento dôchodok aj rozhodla. K miernemu nárastu súkromných penzií prispeje zákonné postupné zvyšovanie odvodov práve na súkromné účty, ktoré sa začalo práve tento rok."