Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Špekulovanie nie je len špekulantstvom

  Špekulovanie nie je len špekulantstvom

  Slovenské Národné Noviny; 08/2017; 25/02/2017; s.: 7; Vladimír PATRÁŠ ; Zaradenie: EKONOMIKA  JAZYK A DOROZUMIEVANIE

  V dorozumievaní sa stretávame s rozmanitým uplatňovaním slovesa špekulovať. Podstatné mená špekulácia, špekulantstvo, špekulant a prídavné mená špekulačný, špekulantský, špekulatívny sa v praxi prijímajú rozlične, rozpačito, často so zhoršujúcim až hanlivým vymedzením. Pomenovania odrážajú latinský pôvod, občas s neskôr navrstvenými nemeckými črtami (špekulírovať). Dnes pri používaní týchto slov však zaznamenávame významové prieniky a štylistické posuny.

  Východiskovým, motivujúcim slovom uvedených podôb je sloveso specto s významami "1. pozerať sa, 2. skúmať, skúšať čosi, 3. myslieť na niečo". Uplatnenie tretieho okruhu "premýšľanie, uvažovanie" s väzbami na tvary špekulácia, špekulírovanie nachádzame aj v písomných pamiatkach z nášho územia zo 17. – 18. storočia: "... sem tobe k tweg speculatij obzwlasstnu pričynu zawdal"; "melancholiczka dusse ma se od mnoheho speculirowanj chranitj a zdržovati" (Historický slovník slovenského jazyka V). Pojem sa neskôr v trhovej oblasti rozšíril: špekulácia "1. obchodovanie s cieľom ľahkého a rýchleho obohacovania, 2. prospechárska, vypočítavá činnosť". Akiste pod vplyvom tohto rozvinutia sa k významu "premýšľanie, uvažovanie" pridružili ďalšie príznaky: špekulácia "premýšľanie odtrhnuté od skutočnosti, od praxe; vymýšľanie" (hanlivé); špekulant "mudrlant, výmyselník" (expresívne); špekulovať "nereálne premýšľať, mudrovať" (hanlivé). Niektoré významy pritom ostali bez štylistického príznaku: špekulatívny "1. spočívajúci na abstraktnom myslení odtrhnutom od praxe, 2. hĺbavý"; špekulovať "príliš mnoho o dačom premýšľať, hĺbať" (Slovník cudzích slov).

  Elektronická databáza textov Slovenský národný korpus (bližšie pozri http://korpus.juls.savba. sk) pri slove špekulovať zaznamenáva takmer štyri tisícky dokladov na jeho výskyt v denníkoch a týždenníkoch, miestnych periodikách, odborných časopisoch a pod. Pri porovnaní príkladov zisťujeme, že významy slova špekulovať sa viažu na vymedzenú komunikačnú sféru, a teda na príslušný žáner. V hospodárskej oblasti pomenovanie nesie štylistický príznak odbornosti: Vo financiách sa špekulovať nevyplatí. Ak chcete špekulovať proti euru, dávajte si na svoje peniaze pozor. Ekonóm radí špekulovať na strmý rast cien pšenice a ryže. V novinárskom prostredí – politickom, ekonomickom, ale aj športovom spravodajstve a publicistike – sa pomenovanie špekulovať používa s citovým príznakom, hlási sa k živému ústnemu dorozumievaniu, avšak už bez zhoršujúceho či hanlivého vymedzenia: V jeseni začali médiá špekulovať o odchode jednej z najväčších firiem zo Slovenska. Nechceli sme špekulovať s prenechaním bodov. Víťaz prestal striedať a začal špekulovať. Nadobudnutý príznak hovorovosti potvrdzuje previazanosť s pôvodným významom "myslieť na niečo". Cez žurnalistické dvierka mu otvára vstup do širšej skupiny textov: Museli sme doma špekulovať, ako pôjdeme ku krstnej na návštevu. O tom, čo sa stalo, môžeme zatiaľ iba špekulovať. O tom sa dá len špekulovať.

  Vladimír PATRÁŠ Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici
  -END-