UTV Martin

PLATBY

V akademickom roku 2021/2022 Vám ponúkame nasledovné študijné programy:

3-ročné štúdium – ukončené skúškou a slávnostným odovzdaním osvedčenia o absolvovaní UTV:

Študijný program                                       Garant-ka / lektor-ka                                                         
výživa a zdravie Ing. Mária Kleňová, PhD.
spoločenský a diplomatický protokol Mgr. Miroslav Dolník
psychológia PhDr. Milina Bubeníková, PhD.
prírodné bohatstvo Slovenska Mgr. Andrej Bendík, PhD.
anglický jazyk PaedDr. Danica Gondová, PhD., Mgr. Zuzana Považanová
ruský jazyk                                                 RSDr. Margita Vörösová 

 

1-ročné štúdium:

Študijný program Garant-ka/lektor-ka
informatika – MS WORD Mgr. Katarína Stahl
informatika – MS EXCEL Mgr. Katarína Stahl
informatika – MS WORD, MS POWER POINT Mgr. Katarína Stahl                                                                        
liečivé rastliny Ing. Mária Kleňová, PhD.
výživa a zdravie Ing. Mária Kleňová, PhD.

 

3-ročné štúdium online – ukončené skúškou a slávnostným odovzdaním osvedčenia o absolvovaní UTV:

Študijný program Garant-ka/lektor-ka
výživa a zdravie Ing. Mária Kleňová, PhD.
spoločenský a diplomatický protokol Mgr. Miroslav Dolník
psychológia PhDr. Milina Bubeníková, PhD.
anglický jazyk PaedDr. Danica Gondová, PhD.