Rektor Vladimír Hiadlovský: UMB patrí medzi rešpektované vysoké školy