Umelecké telesá

Univerzitný spevácky zbor Mladosť

Univerzitný spevácky zbor Mladosť je reprezentačné a inštruktívne teleso pre potreby štúdia a prípravy učiteľov – dirigentov detských speváckych zborov.

Spevácky zbor za roky svojho pôsobenia získal mnohé ocenenia na domácich festivaloch a súťažiach (Akademická Banská Bystrica, Súťaž V. Figuša-Bystrého, Celoštátna súťaž Matice slovenskej) ale i v zahraničí (Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Bulharsko, Belgicko- Neerpelt,, Francúzsko – Tours, Veľká Británia, Švédsko – Oskarshamn,, Nemecko – Zwickau, Holandsko - Veldhoven , Chorvátsko, Taliansko –Sardínia, Česko atď.

V dramaturgii sa orientuje na štúdium skladieb všetkých štýlových období a vývoja dejín hudby. Podieľa sa na rôznych projektoch v rámci medzinárodných sympózií a workshopov.

Umelecký vedúci: prof. PaedDr. Milan PAZÚRIK, CSc.

Adresa: Ružová ulica 13, 974 11 Banská Bystrica
tel.: 048/446 45 18
fax: 048/446 44 44
mobil: 0905 553 651

e-mailmilan.pazurik@umb.sk
www.pdf.umb.sk

 

Univerzitný folklórny súbor Mladosť

Univerzitný folklórny súbor Mladosť je reprezentačné umelecké teleso UMB. Interpretuje folklór z celého Slovenska, najmä jeho typických regiónov (Zemplín, Terchová, Myjava, Horehronie, Podpoľanie). Pri svojej činnosti reprezentuje univerzitu na domácom aj zahraničnom poli a prostredníctvom šírenia národných tradícii nadväzuje kontakty so zahraničnými univerzitami.

Umelecký vedúci: Mgr. art. Martin Urban, PhD.

Adresa: Komenského 20, 974 11 Banská Bystrica
tel.: 048/446 45 11, 4512 45 12
mobil: 0908 170 128

e-mailmartin.uban@umb.sk
www.ufsmladost.sk

 

University Dance Center - tanečné a pohybové kurzy na UMB

Adresa: Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
www.unidc.sk

e-mailunidc@unidc.sk

 

UNIS UMB – študentský divadelný súbor

Študentský divadelný súbor UNIS UMB vznikol v roku 2015 zo študentskej iniciatívy študentov a študentiek Filozofickej fakulty UMB, ktorí citlivo vnímali vlastnú potrebu tvorivej a umeleckej realizácie sa nad rámec školských kurikúl, čo sa stalo podnetom na založenie divadelného kolektívu. UNIS UMB vytvára priestor pre študentov a študentky univerzity so záujmom venovať sa a svoj čas divadlu.

Divadelný súbor debutoval hrou Ženy národné, nádoby strieborné, s ktorou sa v roku 2016 zúčastnil prehliadky divadiel mladých Karvašova Bystrica 2016 a 50. ročníka Akademického Prešova 2016. Súbor  v akademickom roku 2015/2016 mal za sebou celkove jednu premiéru s piatimi reprízami.

V akademickom roku 2016/2017 sa kolektív rozšíril o členov a členky aj z ďalších fakúlt (FPV, EF, PdF) a pripravil si hru s názvom Padlý K/kráľ. Divadelníci hru opäť predstavili na Karvašovej Bystrici, Akademickom Prešove a okrem toho, i na Zochovej divadelnej Revúcej. 

Na prehliadkach v oboch rokoch boli členovia a členky súboru ocenení za individuálne herecké výkony (Dušan Ambróš, Tereza Prielomková, Simona Slačková).

Vedúcou súboru je Mgr. Martina Kubealaková, PhD.

e-mailmartina.kubealakova@umb.sk