Ekonomická fakulta UMB

Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť

prof. Ing. Emília Zimková, PhD.profesor

Telefón 048/446 6322, 2140E-mailemilia.zimkova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra financií a účtovníctva EF

 

Referentka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium