Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Chcem ísť na stáž

  Čo musíš spraviť, ak chceš ísť na stáž cez program Erasmus?

  1. Sleduj stránky RMS, aby si nezmeškal/la termíny aktuálnej výzvy.
  2. Vyplň si online prihlášku a nezabudni priložiť všetky potrebné prílohy (CV, motivačný list, potvrdenie o znalosti jazyka a študentské aktivity su bodované časti)
  3. O výsledkoch výberového konania Ťa budeme informovať.
  4. Vyber si vhodnú dĺžku stáže.
  5. S inštitúciou, ktorú si si na stáž vybral/la si dohodneš presné podmienky a dátumy stáže a spoločne vyplníte Zmluvu o stáži (Learning Agreement for Traineeship).
  6. Podpísanú Zmluvu o stáži (Learning Agrement for Traineeship) doručíš na náš referát.
  7. Pred vycestovaním je potrebné uzatvoriť komerčné cestovné poistenie platné minimálne na čas trvania stáže. Potrebuješ si zabezpečiť komerčné poistenie liečebných nákladov, poistenie zdopovednosti za škody a úrazové poistenie. (odporúčame www.erapo.sk alebo www.studujcestuj.sk). Kópiu poistnej zmluvy s viditeľným obsahom a kópiu platného Európskeho preukazu poistenca doručíš na náš referát spolu s vyplnenou finačnou zmluvou.
  8. Ak tvoja stáž trvá viac ako 14 dní, vyplníš povinný jazykový test OLS, ku ktorému Ti príde pozvánka na mail po tom, ako nám doručiš Finančnú zmluvu na stáž. Licenciu o jeho vyplnení odošli svojej koordinátorke na mail.
  9. Po doručení potrebných dokumentov sfinalizujeme Tvoju Finančnú zmluvu, ktorú nám následne doručiš s tvojim originál podpisom. Je možné, že máš nárok aj na navýšenie k základnej sazdbe grantu alebo na zelené cestovné (klikni a prever si to na linku na konci stránky). Ak ti tento nárok vzniká, dodaj nám požadované potvrdenia. Potvrdenia o nároku na navýšenie grantu je potrebné mať pri predkladaní finačnej zmluvy. Spätne sa tieto nároky neuplaňujú! Všetky požadované dokumnety k mobilite je potrebné predložiť svojej referentke minimálne 1 pracovný deň pred oficiálnym začiatkom mobility.
  10. Následne Ti budú vyplatené finančné prostriedky a tvoja Erasmus+ stáž sa môže začať.
  11. Ak realizuješ stáž počas semestra - v čase plnenia študjiných povinností je možné, že bude potrebné požiadať o IŠP (individuálny študijný plán). S touto otázkou sa obráť na študijné oddelenie svojej fakulty.
  12. Ak realizuješ absolventskú stáž, je potrebné o stáži (pred, počas a po) informovať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Odporúčaný postup pri absolventskej stáži.   

  Povinnosti študenta počas mobility

  Po príchode na miesto stáže je študent povinný zaevidovať akékoľvek zmeny v Zmluve o stáži (Learning Agreement for Traineeship – časť During mobility). Vyplnenú a podpísanú Zmluvu o stáži pošle študent emailom neodkladne na Referát medzinárodnej spolupráce.

  Povinnosti študenta po mobilite

  Po ukončení mobility je študent povinný doručiť na Referát medzinárodnej spolupráce:

  Learning Agreement for Traineeship – čast After Mobility

  1. jeho súčasťou je potvrdenie dátumov (DD/MM/RRRR) tvojho pôsobenia na stáži, kde dátumy by mali súhlasiť s obdobím stáže podľa tvojej Finančnej zmluvy

  2. rovnako ako hodnotenie tvojej práce supervízorom, potvrdené podpisom zodpovednej osoby na prijímajúcej inštiúcii

  3. Na základe emailovej výzvy študent vyplní do 30 dní od ukončenia stáže povinný online report po mobilite. Email s výzvou by mal mať odosielateľa eu-corporate-notification-system@ec.europa.eu. Prosím, skontroluj si aj priečinok Nevyžiadanej pošty (Spam).

  4. Uisti sa, že si vyplnil OLS test, čo sa robí ešte pred nástupom na mobilitu a že si nám dodal certifikát o jeho vyplnení.

  5. Ak si využil navýšenie na zelené cestovanie, nezabudni nám dodať cestovné lístky z cesty na mobilitu tam i späť, prípadne nám ich prepošli v elektronickej forme.

  Koordinátorky odchádzajúcich (outgoing) študentov

  Ekonomická fakulta UMB

   

  Mgr. Jana Hubáčekováreferentka

  Telefón 048 446 6724   +421 917 783 029E-mailjana.hubacekova@umb.skPracoviskoRektorát / Referát medzinárodnej spolupráce

  Fakulta medzinárodných vzťahov a politických vied UMB

  Mgr. Petra Bachledováreferentka

  Telefón 048/446 6723E-mailpetra.bachledova@umb.skPracoviskoRektorát / Referát medzinárodnej spolupráce

   

  Filozofická fakulta UMB

  Mgr. Margaréta Krkošová

  Mgr. Margaréta Krkošováreferentka

  Telefón 048/446 6728E-mailmargareta.krkosova@umb.skPracoviskoRektorát / Referát medzinárodnej spolupráce
   

  Fakulta prírodných vied UMB

  Mgr. Viera Pavlovičová

  Mgr. Viera Pavlovičováreferentka

  Telefón 048/446 6727E-mailviera.pavlovicova@umb.skPracoviskoRektorát / Referát medzinárodnej spolupráce
   

  Pedagogická fakulta UMB, Právnická fakulta UMB

   

  Ing. Denisa Voskárováreferentka EURAXES

  Telefón 048/446 6722E-maildenisa.voskarova@umb.skPracoviskoRektorát / Referát medzinárodnej spolupráce

   

  V prípade, že si hľadáš stáž v rámci programu Erasmus+, skús navštíviť jednu z týchto stránok, kde nájdeš zoznam práve dostupných pozícií. Niekoľko ponúk nájdeš aj v Aktuálne ponuky a výzvy.

   

  Erasmus Student Network:  

  http://erasmusintern.org/

  Iné databázy:

  https://www.stazista.sk/

  https://placementinportugal.com/

  https://www.studying-in-spain.com/living-in-spain/internships-in-spain/ 

  https://www.trainingexperience.org/internships

  https://www.pic-management.com/en/

  https://uk.jobted.com/internship-jobs  

  http://www.praxisnetwork.eu/

  https://www.wikijob.co.uk/features/useful-resources/10-best-uk-job-boards-2020

  http://globalplacement.com/