Iniciatíva za zriadenie štúdia športového manažmentu v Poprade