Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s funkčnosťou

  Tieto súbory cookie zabezpečujú lepšiu funkčnosť a prispôsobenie obsahu, ako sú videá a živý chat. Môžeme ich nastaviť my alebo externí poskytovatelia, ktorých služby sme pridali na naše stránky. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, niektoré alebo všetky funkcie nemusia fungovať správne.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Súbory cookie pre cieľové zameranie

  Tieto súbory cookie nastavujú prostredníctvom našej stránky naši reklamný partneri. Tieto spoločnosti ich môžu používať na zostavenie profilu vašich záujmov a zobrazenie relevantných reklám na iných stránkach. Fungujú tak, že jedinečným spôsobom identifikujú váš prehliadač a zariadenie. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudete na iných internetových stránkach dostávať náš cieľový reklamný obsah.

  Uznávanie extrakurikulárnych aktivít na UMB

  Podľa Smernice č. 11/2021 o udeľovaní ECTS kreditov za extrakurikulárne aktivity na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) je možné študentom a študentkám UMB prideliť ECTS kredity za extrakurikulárne aktivity.
  Extrakurikulárne aktivity študentov UMB môžu byť realizované ako súčasť formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Tieto aktivity rozvíjajú profesijné kompetencie a prenositeľné spôsobilosti študentov, ale nie sú súčasťou akreditovaných študijných programov, t. j. nie sú upravené v rámci učebných osnov predmetov. Môže ísť o študentské stáže, dobrovoľnícke činnosti, umelecké činnosti, aktívnu účasť na vedeckých, odborných alebo umeleckých konferenciách, workshopoch, seminároch, vzdelávacích programoch neformálneho vzdelávania alebo iných činnostiach, ktoré doteraz neboli ocenené kreditmi ECTS v rámci študijných programov UMB alebo iných domácich či medzinárodných inštitúcií.

  Za extrakurikulárne aktivity študentov sa udeľujú ECTS kredity, ak spĺňajú tieto predpoklady:

  1.  majú jasne stanovené výsledky vzdelávania;
  2. je jasne vyjadrená časová záťaž študenta v rámci aktivity;
  3. je preukázaná aktívna účasť študenta na aktivite;
  4. je preukázané dosiahnutie výsledkov vzdelávania.

  ECTS kredity za extrakurikulárne aktivity je možné udeliť:

  1. na základe žiadosti vedúceho aktivity, ktorým je osoba s vedecko-pedagogickým alebo umeleckým titulom zamestnaná na UMB, pred realizáciou samotnej aktivity (predbežné udelenie ECTS kreditov za extrakurikulárne aktivity);
  2. na základe žiadosti vedúceho aktivity, ktorým je osoba s vedecko-pedagogickým alebo umeleckým titulom zamestnaná na UMB, po realizácii aktivity (následné udelenie ECTS kreditov za extrakurikulárne aktivity);
  3. na základe žiadosti študenta po jeho účasti na aktivite (udelenie ECTS kreditov za extrakurikulárne aktivity na návrh študenta).

  O udelení kreditov ECTS rozhoduje vedúci príslušnej súčasti UMB (fakulty) alebo ním poverená osoba.

  Predpoklady, kritériá a postup udeľovania kreditov ECTS za extrakurikulárne aktivity študentov UMB určuje bližšie Smernica č. 11/2021 o udeľovaní ECTS kreditov za extrakurikulárne aktivity na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB).