Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Inteligentní ľudia v inteligentných mestách - po konferencii

  Smart people in Smart Cities - Inteligentní ľudia v inteligentných mestách

  V Banskej Bystrici sa pri príležitosti Slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie uskutočnilo v dňoch 29. a 30. 8. 2016 prestížne vedecké podujatie Inteligentní ľudia v inteligentných mestách.

  Podujatie organizovalo Výskumné a inovačné centrum a Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v spolupráci s Regional Science Academy a mestom Banská Bystrica. Na podujatí sa zúčastnili významní a vo svete uznávaní odborníci z Európy, Ázie, Severnej a Južnej Ameriky.

  Hlavným cieľom atraktívneho medzinárodného vedeckého podujatia bolo vytvoriť priestor na odbornú diskusiu za účasti svetových, európskych a slovenských vedeckých kapacít na aktuálnu tému s celoeurópskym presahom – problematiku inteligentných miest, tzv. Smart Cities a kľúčovú rolu inteligentných ľudí v nich.

  V dvojdňovom programe boli prezentované najnovšie poznatky a výsledky výskumu v oblasti udržateľného rozvoja smart cities/inteligentných miest – konkurencieschopnosti, úlohy a významu kreatívneho kapitálu, informačných a komunikačných technológií, start-upov, cestovného ruchu a pod. Osobitná pozornosť bola venovaná problematike úniku mozgov a hľadaniu súladu medzi potrebami mesta ako komunity a potrebami jednotlivcov, či už obyvateľov, turistov, podnikateľov alebo investorov. Mimoriadne atraktívna pre akademickú aj odbornú verejnosť bola panelová diskusia Čo by som urobila/urobil keby som bol primátorom 'smart' Banskej Bystrice,v ktorej svoje názory prezentovali odborníci ako Laurie Schintler z George Mason Univerzity (Waschington, USA), Dani Shefer z Technion – Israel Institute of Technology (Haifa, Izrael), Peter Nijkamp z Tinbergen Institute (Amsterdam, Holandsko), John Östh z Univerzity v Uppsale (Švédsko) a Oto Hudec z Technickej Univerzity v Košiciach. Z podnetnej a interaktívnej diskusie vyplynuli pre progresívny a koncepčný rozvoj Banskej Bystrice odporúčania zamerané predovšetkým na vytvorenie nezameniteľného imidžu značky mesta, aj prostredníctvom jedinečnej vízie; posilnenie marketingu a marketingovej komunikácie mesta na domácej ale hlavne medzinárodnej úrovni; intenzívny rozvoj spolupráce mesta, univerzity, podnikov v meste a regióne; využitie existujúceho potenciálu univerzity a nemocnice na rozvoj medicínskych odvetví, výskumu a nových služieb v tejto oblasti; udržanie kvalitného a atraktívneho životného prostredia mesta a zabezpečenie nových foriem a chýbajúcich služieb obyvateľom. Realizácia odporúčaní by mohla priniesť mestu nielen zvýšenie atraktivity ale aj vznik nových pracovných miest. Panelisti taktiež poukázali na mimoriadne dôležitú úlohu silných a inšpiratívnych osobností, či už z oblasti športu, kultúry, umenia, podnikateľského alebo vedeckého prostredia pri inteligentnom rozvoji mesta. Okrem prednášok a diskusií k problematike Smart cities v rámci programu odzneli aj prednášky zo série 'Great minds'o významných osobnostiach vedy. Prvá prednáška bola venovaná Matejovi Belovi, významnému európskemu vedcovi 18. storočia, a druhá Julianovi Wolpertovi, priekopníkovi lokalizačnej teórie, ktorý sa tiež venoval úlohe neziskového sektora v rozvoji území.

  Zahraniční účastníci mali pripravený bohatý program zameraný na prezentáciu Slovenska, predovšetkým okolia Banskej Bystrice a miestnej gastronómie. Navštívili Bratislavu – Bratislavský hrad, drevený kostol v Hronseku zapísaný na zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, zámok vo Vígľaši, Múzeum Slovenského Národného Povstania v Banskej Bystrici. Súčasťou prípravy na panelovú diskusiu bola exkurzia po Banskej Bystrici.

  Význam podujatia uskutočneného v Banskej Bystrici, nie je len v jeho obsahu a posolstve. Išlo o podujatie v našich podmienkach ojedinelé a výnimočné tým, že sa stalo súčasťou prestížnej série workshopov organizovaných po celom svete predovšetkým vo veľkých a známych lokalitách (napr. v Štokholme, na Hawaii, v Neapole, Amsterdame, Paríži, či Mineapolise). Za ocenenie možno považovať pochvalné vyjadrenia účastníkov nielen vo vzťahu k organizácii mimoriadne úspešného podujatia, ale aj k našej krajine, mestu, histórii, prírode, gastronómii, kvalite služieb a ľuďom.

  Považujeme za česť, úspech a ocenenie našej práce, že sme vedecké kapacity a inšpiratívnych ľudí z celého sveta mohli privítať na Slovensku, v Banskej Bystrici.

  Kamila Borseková, Anna Vaňová, Katarína Vitálišová

  „Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ prostredníctvom dotačného programu v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky".