Tisícka stredoškolákov navštívila Deň otvorených dverí na UMB