JUDr. Simona Dušeková Schuszteková, PhD., LL.M. hostkou štúdia Regina