Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Som študent UMB

  Erasmus+ mobility sa môžu zúčastniť študenti, ktorí sú riadne zapísaní na vysokej škole na štúdium, ktoré sa končí získaním uznávaného titulu (až po úroveň doktorátu vrátane). Mobilita prebieha na základe medziinštitucionálnej dohody medzi domácou a hostiteľskou vysokou školou, ktoré musia mať udelenú Chartu vysokoškolského vzdelávania Erasmus. Výber študentov na mobility organizuje vysielajúca vysoká škola. Výberový proces musí prebiehať transparentne a spravodlivo.

  Mobility študentov v programe Erasmus+ sú realizované v rámci projektov KA131 - mobility jednotlivcov medzi krajinami programu a mobility jednotlivcov medzi krajinami programu a partnerských krajinami.

  Štúdium v zahraničí  študent môže absolvovať študijný pobyt na partnerskej vysokej škole v zahraničí v dĺžke 3 až 12 mesiacov. Študent môže získať grant v trvaní maximálne 12 mesiacov na každý stupeň štúdia. Na mobilitu je možné vycestovať aj opakovane.

  Stáže pre študentov – študent môže absolvovať prax v podniku alebo v inej zahraničnej inštitúcii v dĺžke 5-30 dní (krátkodobá stáž s povinným virtuálnym prvkom, krátkodobá stáž doktorandov bez virtuálneho prvku) alebo 2 až 12 mesiacov (dlhodobá stáž). Stáže sa môžu zúčastniť aj čerství absolventi do 12 mesiacov od skončenia štúdia. Hostiteľskou organizáciou môže byť akákoľvek verejná alebo súkromná organizácia aktívna na trhu práce, okrem inštitúcií a agentúr zriadených orgánmi Európskej únie. Záujemca o absolventskú stáž si musí podať prišhlášku ešte ako študent, nie po ukončení štúdia.