Kontakty

Riaditeľka Univerzitného centra pre  medzinárodné projekty

prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.

prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.docentka

Telefón 048/446 7327, 1165   +421915721335E-mailalexandra.bitusikova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Katedra sociálnych štúdií a etnológie

 

Finančný manažér zahraničných projektov:

Mgr. Jana Kunická

Mgr. Jana Kunickáfinančná manažérka zahraničných projekto

Telefón 048/446 6224   +421908748822E-mailjana.kunicka@umb.skPracoviskoRektorát / Univerzitné centrum pre medzin. projekty
Ing. Zuzana Kvetková

Ing. Zuzana Kvetkováfinančná manažérka zahraničných projekto

Telefón 048/446 6237E-mailzuzana.kvetkova@umb.skPracoviskoRektorát / Univerzitné centrum pre medzin. projekty
Ing. Katarína Lukáčová

Ing. Katarína Lukáčováfinančná manažérka zahraničných projekto

E-mailkatarina.lukacova@umb.skPracoviskoRektorát / Univerzitné centrum pre medzin. projekty
Bc. Miroslava Švabovská

Bc. Miroslava Švabovskáreferentka

Telefón 048/446 6212E-mailmiroslava.svabovska@umb.skPracoviskoRektorát / Univerzitné centrum pre medzin. projekty
Martina Fodorová

Martina Fodorovámanažérka pre zahraničné projekty

Telefón 048/446 6212E-mailmartina.fodorova@umb.skPracoviskoRektorát / Univerzitné centrum pre medzin. projekty
Ing. Lenka Mikolajová

Ing. Lenka Mikolajovámanažérka pre zahraničné projekty

Telefón 048/4466237E-maillenka.mikolajova@umb.skPracoviskoRektorát / Univerzitné centrum pre medzin. projekty
Petra Chamková

Petra Chamkováreferentka

Telefón 048/446 6212E-mailpetra.chamkova@umb.skPracoviskoRektorát / Univerzitné centrum pre medzin. projekty
Mgr. Michal Filadelfi

Mgr. Michal Filadelfitechnik IT

Telefón 048/446 6231E-mailmichal.filadelfi@umb.skPracoviskoRektorát / Univerzitné centrum pre medzin. projekty